Groep 5

donderdag 25 april 2024

Wat is er weer veel gebeurd sinds de vorige vakantie. Deze periode is bijvoorbeeld begonnen met ouder-kindactiviteiten in de klas, waarbij ouders deel hebben genomen aan verschillende kanjeractiviteiten. Daarnaast hebben de rapportgesprekken plaatsgevonden van de rapporten die vlak voor de vakantie uitgedeeld zijn. Vlak daarna zijn de Kosmosweken begonnen. Deze weken stonden in het thema van (hoe kan het ook anders) de Kosmos! De kinderen in groep 5 hebben meer geleerd over de planeten door hierover een muurkrant te maken. Ook zijn kijkdozen gemaakt met alles wat volgens de kinderen te vinden is in de ruimte.
Tot slot is hard geoefend met de optredens voor de Sterrenparade. Bovendien hebben de eerste kinderen hun spreekbeurt gehad. Wat vonden ze het spannend, maar het is goed dat kinderen oefenen met het spreken voor een groep. Het is dan ook fijn om te zien dat iedereen aandachtig luistert naar de presentaties van anderen en dat ze elkaar op een respectvolle manier feedback kunnen geven.
Na de meivakantie zullen de andere spreekbeurten gehouden worden.
Uiteraard is ook hard gewerkt aan de doelen voor rekenen, lezen en spelling. De kinderen hebben onder andere geleerd om cijferend onder elkaar te rekenen en om woorden te schrijven met een tweetekenklank aan het eind van klankgroep. De volgende periode zullen de kinderen in ieder geval leren om cijferend te vermenigvuldigen, om te delen met een restgetal, en om woorden van de vergrotende en overtreffende trap te schrijven.
Voor nu gaat nu iedereen eerst genieten van een welverdiende vakantie.
Wij wensen iedereen dan ook een fijne vakantie toe!
___________________________________________________________

Delen via