Brengen, halen en start van de dag

vrijdag 14 april 2023

Aan het begin van het schooljaar hebben we u geïnformeerd over het brengen en halen van kinderen op school. Inmiddels zijn we over de helft van het schooljaar en zijn er tussend0or ook nieuwe kinderen en ouders gestart. We merken dat de afspraken voor het halen en brengen daardoor verwaterd zijn. Om te zorgen voor een rustige start van de dag voor alle groepen willen we u aandacht vragen voor het volgende:

In de ochtend
We vinden zelfstandigheid bij kinderen erg belangrijk, daarom gaan alle kinderen zelf naar binnen. We vragen u om bij de deur afscheid te nemen van uw kind(eren).
De kinderen van groep 1 worden gebracht bij hun eigen ingang, de kinderen van groep 2 t/m 8 gaan naar binnen via de hoofdingang. De ingang van groep 1 wordt om 8.20 uur opengedaan door een medewerker van De Kosmos, de hoofdingang voor de groepen 3 t/m 8 openen we om 8.25 uur.
We zullen ervoor zorgen dat er in de ochtend een medewerker bij de deur staat, zodat u
belangrijke mededelingen aan ons door kunt geven.
Het kan zijn dat u bij de kleuteringang ouders met jonge kinderen naar binnen ziet gaan, dit zijn
ouders van de peuterspeelzaal en/of van kinderen die aan het wennen zijn.

In de middag
Ouders van groep 1 mogen hun (jongste) kind ophalen bij de voordeur van groep 1. Groep 2 en groep 3 komen met de leerkracht door de hoofdingang naar buiten en wachten op u op een zichtbare plek ter hoogte van het speellokaal. De groepen 4 t/m 8 komen zelf naar buiten.

Start van de dag
We openen de schooldeuren om 8.20 en 8.25 uur zodat alle kinderen rustig naar binnen kunnen gaan. Om 8.30 uur beginnen de lessen in alle groepen. Helaas merken we dat niet alle kinderen op tijd op school komen. Kinderen die te laat komen missen een deel van de les en verstoren op dat moment anderen. Daarnaast kan veelvuldig te laat komen zorgen voor een achterstand.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school zijn? Alvast bedankt!

Delen via