Directienieuws 13 oktober 2023

vrijdag 13 oktober 2023

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Vanmiddag begint de herfstvakantie. De eerste periode van het schooljaar is voorbij gevlogen! Komt dat soms door al die leuke dingen die we samen meegemaakt hebben? Denk hierbij aan de baby van juf Joyce die geboren is, de Vossenjacht, de Kinderboekenweek en het spetterende muziekoptreden van groep 6 en 7!

Zoals u in deze Satelliet kunt lezen, zijn alle groepen het schooljaar goed gestart. Er is de afgelopen weken volop ingezet op elkaar leren kennen en samen afspraken maken. Maar natuurlijk is er ook al heel hard gewerkt!
Het team is ook goed van start gegaan. We hebben goede en leerzame startdagen gehad, hebben al een studiedag lezen achter de rug en we hebben regelmatig inhoudelijke gesprekken om het onderwijs aan alle kinderen van De Kosmos nog beter vorm te geven.

Na de herfstvakantie krijgt uw kind de informatie voor de High Five-gesprekken mee naar huis. De gesprekken zullen plaatsvinden in de tweede en derde week na de herfstvakantie (23 oktober t/m 3 november). Denkt u eraan dat de gesprekken samen met uw kind zijn? In de week na de vakantie gaan we de gespreksplanner openzetten zodat u zich kunt intekenen voor de gesprekken. Meer informatie ontvangt u op maandag 23 oktober. 

Helaas hadden we de afgelopen weken ook weer meer te maken met invalperikelen. Op één dag na hebben we alle groepen goed op kunnen vangen. We doen elke keer ons uiterste best om te zoeken naar een goede oplossing wanneer een leerkracht ziek/afwezig is. Het lerarentekort is helaas nog steeds enorm en de invalpool is steeds vaker leeg. We vinden het erg vervelend, maar proberen u in ieder geval zo spoedig mogelijk via Parro te informeren.

We hopen dat jullie allemaal kunnen genieten van een fijne herfstvakantie!  

Vriendelijke groet,
Marit Limburg  

Delen via