Directienieuws 24 februari 2022

donderdag 24 februari 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),

We hebben een roerige corona-periode achter de rug. Dat zorgde voor de nodige uitdagingen, maar gelukkig kunnen we zeggen dat we weer de goede kant op gaan. Ook zijn we erg blij dat er weer ruimte is voor versoepelingen. Helaas kon de voor vandaag geplande Kosmos-Disco nog niet doorgaan. Dat is een feestje waar normaal iedereen ontzettend naar uitkijkt! Om toch feestelijk de voorjaarsvakantie te kunnen beginnen, mogen alle kinderen morgen verkleed naar school komen.

Het team begon deze week met een studiedag. Na een sportieve start (u heeft het vast gezien op Parro) hebben de leerkrachten met elkaar een Datateams-gesprek gevoerd over de afgelopen toetsperiode. Welke resultaten hebben de kinderen behaald? Liggen de resultaten in lijn met de verwachtingen? Welke aanpassingen moeten eventueel gedaan worden in het lesprogramma? Dit zijn onder andere vragen die tijdens een Datateams-bespreking voorbij kunnen komen. De leerkrachten werken zo samen aan een goed lesaanbod voor de komende periode.
De middag stond in het teken van de rapporten. Deze hebben de kinderen inmiddels mee naar huis gekregen. Voor de twee weken na de voorjaarsvakantie staan de oudergesprekken gepland. Heeft u zich al ingeschreven via Parro?

Na de voorjaarsvakantie buigt een deel van het leerkrachtenteam zich over het middagprogramma in de bovenbouw. De methode die op dit moment gebruikt wordt voor zaakvakken, voldoet niet meer aan de wensen van het team. Met een kleine werkgroep gaan zij op zoek naar een nieuwe lesmethode. Een lijstje met criteria hiervoor is al gemaakt. De grootste wens is dat het mogelijk moet zijn om te werken met thema’s, projecten en er moet ruimte zijn voor talenten van kinderen.
De bedoeling is om in het nieuwe schooljaar op een andere manier te gaan werken op de middagen. We houden u graag op de hoogte!

Voor nu wensen we iedereen een heel fijne voorjaarsvakantie!

Vriendelijke groet,
Karlijn de Jonge en Marit Limburg

Delen via