Groep 4-5

vrijdag 23 december 2022

De afgelopen weken stonden in het teken van de grote feesten. Eerst sinterklaas. Iedere dag naar het Sinterklaasjournaal kijken tijdens het fruit eten. Er werd door iedereen naar uitgekeken.
De groep is heel druk geweest met hun Pietjes Mondriaan. Gekleurde pieten naar het voorbeeld van de schilder Piet Mondriaan. En ook met alle kleurtjes en vormen waren de werkjes heel herkenbaar als een Pietje. Met als hoogtepunt natuurlijk de dag zelf. Helaas ging groep 4/5 die ochtend uit elkaar. Groep 5 beleeft het feest toch iets anders dan groep 4. ’s Middags waren we gelukkig weer bij elkaar. We hebben een Zweeds renspel (Zweet-en-renspel, volgens  een paar kinderen), gedaan. De betrokkenheid was groot, aan de rode en bezweette hoofden te zien.
Tussen de feestperikelen door werd er natuurlijk ook nog gewerkt. Met rekenen is groep 4 begonnen met het rekenen over het tiental. Hierbij wordt een stappenplan aangeleerd. Het antwoord van een som is dan minder belangrijk dan de manier waarop een som wordt uitgerekend. De kinderen moeten daarvoor goed de getallen kunnen splitsen. Dit wordt geoefend bij rekensprint. De kinderen werken allemaal aan hun eigen doelen. Dit doen ze dagelijks op de Chromebooks. Ook begint groep 4 aan de tafels. De tafel van twee was als eerste aan de beurt. Een paar kinderen kennen de tafel al zo goed, dat hun naam al staat te schitteren op de blauwe datamuur. Met spelling maakt groep 4 kennis met de spellingregels. We oefenen nu de stomme e. Je hoort een u maar je schrijft een e.
Groep 5 gaat verder met klokkijken. Kwart voor en kwart over, over en voor half, voor en over het hele uur. Digitaal en analoog. Dat is heel lastig. We letten de hele dag door op de tijd. Sommige tijden kennen ze allemaal heel goed. 10:00uur ,10:15 uur, 12:00 uur en 14:30 uur zitten er heel goed in. ?
De tafels zijn we weer aan het herhalen. Als ze een tafel goed kennen, komt hun naam op de datamuur. Met spelling doen we even een stapje terug. De spelling categorieën van het afgelopen blok herhalen we tot de kerstvakantie.
De afgelopen week was groep 4/5 druk met de voorbereiding voor het kerstdiner. We hebben het heel erg gezellig gehad en er was heel veel eten. Bedankt nog hiervoor.
Ik hoop dat iedereen een goede vakantie heeft met fijne feestdagen en in januari 2023 weer uitgerust op school komt.

Delen via