Nieuws uit groep 5

donderdag 21 december 2023

Nieuws uit groep 5
Wat vliegen de weken voorbij! Na de herfstvakantie heeft groep 5 kennisgemaakt met een nieuwe juf. Ook heeft iedereen een High-Five-gesprek gehad met de juf(fen), waarbij aangegeven is waar kinderen trots op zijn en wat ze graag nog willen leren. Tijdens de lessen wordt er ontzettend hard gewerkt. Bij rekenen is zelfs geoefend met de tafels van 11, 12, 15, 20 en 25! Nu weet groep 5 ook waarom het zo belangrijk is om de tafels tot en met 10 goed te kennen. Bovendien is geoefend met plus- en minsommen over het honderdtal en over het tiental. Een juiste strategie is hierbij erg belangrijk, zodat (langzaam) toegewerkt kan worden naar plus- en minsommen over de 1000. Bij spelling is geoefend met woorden op ‘-ig’ en ‘-lijk’, en ook de ‘jager-‘ en de ‘bakker-regel’ is voorbijgekomen.
Verder is groep 5 op een aantal excursies geweest. Zo is er geknutseld met ‘afval’, er is een bezoek gebracht aan Paleis ’t Loo en er is genoten van de ASK-theatervoorstelling. Daarnaast is er gedobbeld voor leuke cadeautjes tijdens het Sinterklaasfeest op school. In de weken voor Kerst is er nog hard geknutseld aan verschillende werkjes en is uitgebreid geoefend voor het optreden bij de Kerstmarkt.
Na de kerstvakantie zullen de eerste Cito-toetsen afgenomen worden. Ook staat er een excursie naar het NewTechPark gepland. Daarnaast wordt er natuurlijk weer hard gewerkt in de klas. Bij rekenen zullen de eerste deelsommen voorbijkomen en bij spelling komen de verkleinwoorden (opnieuw) aan bod. Bovendien worden in februari de rapporten uitgedeeld. Kortom, er staan weer genoeg activiteiten op de planning na de kerstvakantie, maar eerst gaat groep 5 genieten van een welverdiende vakantie.
Fijne feestdagen en tot in het nieuwe jaar!
Met vriendelijke groet,
Sophie Pannekeet

Delen via