Documenten en protocollen

Op de Kosmos worden met elkaar en met de leerlingen en met u afspraken gemaakt. Zo doen we dat op de Kosmos. Deze afspraken worden vastgelegd in documenten en protocollen.

Op deze pagina vindt u een aantal van deze documenten en protocollen.

pestprotocol 2010

In dit protocol op welke wijze de school om gaat met pestgedrag. Dit document stamt uit 2010 en wordt dit jaar aangepast aan het Kanjertraings protocol.

School ondersteuningsprofiel – jan. 2015

In dit document kunt u zien welke basiszorg de school kan leveren als bijdrage aan Passend Onderwijs.

zorgplan Kosmos versie september 2015

In dit document staat beschreven hoe de leerlingzorg op school is georganiseerd, welke mensen daar een specifieke rol in hebben en wat u aan zorg- en ondersteuning voor uw kind mag verwachten. Omdat o.a. door Passend Onderwijs de zorg in beweging is, wordt dit document regelmatig geactualiseerd

Communicatieplan OBS De Kosmos versie juni 15

In het communicatieplan geeft de school aan hoe zij met haar geledingen communiceert. Hierin staan ook communicatietips voor ouders en leerkrachten.

 

 

Delen via