nieuwsbrief openbare basisschool De Kosmos 16 september 2017

Informatieavond 12 september 2017

De informatieavond van afgelopen dinsdag, 12 september, is goed bezocht door ongeveer 45 ouders. Na de opening door Fred Berends van Leerplein 055, heeft Rianne Schippers afscheid genomen en is Dave Leijser voorgesteld, als interim-directeur van de Kosmos.

De leerkrachten hebben op deze avond  informatie gegeven over de plannen voor het komende schooljaar. Plannen, die bedoeld zijn om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Voor groep 1/2 ging het over de nieuwe methode: Kleuterplein, waar op dit moment al heel enthousiast mee wordt gewerkt. De plannen voor groep 3 t/m 8 omvatten het synchroniseren van de weektaak in alle groepen (alle groepen lezen tegelijkertijd, rekenen tegelijkertijd etc). Op deze manier wordt er rust en structuur aangebracht in de lessen. En dit is een voorbereiding op de mogelijkheid om op termijn groepsdoorbrekend te kunnen werken. De instructies worden gegeven volgens het EDI model. Dit houdt een aantal vaste stappen in per les, die het leerrendement verhogen (onder andere het benoemen van het doel van de les, de instructie en de verlengde instructie). We maken ook twee keer per jaar groepsplannen. Daarin worden de kinderen per leerjaar in drie niveaus verdeeld, zodat we zo goed mogelijk aan de onderwijsdoelen van de kinderen tegemoet kunnen komen. Uiteraard houden we hierbij rekening bij de landelijke doelen die gesteld zijn. De verdeling in niveaus  doen we aan de hand van toetsen. Zo werken we opbrengstgericht aan het verbeteren van de resultaten. ICT (computers) krijgen een steeds grotere rol in ons onderwijs. Diverse computerprogramma’s zorgen ervoor, dat de leerdoelen nog eens extra ingeoefend worden.

De avond is vervolgens informeel afgesloten. Uitgebreide informatie over de plannen voor komend schooljaar, zult u binnenkort op onze website terugvinden.

Nieuws uit groep 1/2

In groep 1/2 zijn we de afgelopen weken gestart met het eerste thema van onze nieuwe methode Kleuterplein. We hebben een school beplakt en gevouwen en een rugzak geverfd. Ook hebben we schooltje gespeeld en geschreven in de schrijfhoek.

Volgende week beginnen we met een nieuw thema, 'Winkel'. Tijdens dit thema gaan al onze lessen over winkels en in de klas krijgen we een supermarkt, een boekenwinkel en een dierenwinkel. Zoals we al op Klasbord vermeld hebben zoeken wij nog spullen voor dit thema. Zakjes dierenvoeding, dierenspeeltjes, boeken over dieren, lege verpakkingen uit de supermarkt. Graag alles inleveren op school, zodat we er weer een mooi thema van kunnen maken. Tijdens dit thema staat de 'g' van 'geld' en 'gratis' centraal.

Wat verder nieuw is, is dat we voor alle kinderen een plakboek hebben aangeschaft. Hierin plakt de juf de mooiste werkjes van de kinderen en in januari/februari, als de hogere klassen hun rapport krijgen, kunt u deze inkijken. Bij het rapport aan het eind van het schooljaar mag het plakboek mee naar huis.

Techniek groep 3/4

Maandagmiddag was de eerste 'techniekles' voor de kinderen van groep 3 en 4. Dit werd begeleid door leerlingen uit groep 7 en 8. In groepjes werd er gewerkt aan een activiteit. Fantastisch om te zien hoe enthousiast de kinderen ermee aan de slag gingen en hoe goed de oudere kinderen dit kunnen begeleiden.

De komende maandagen staat 'techniek 'op ons lesrooster. Iedere week een andere activiteit.

 

Bericht uit groep 5

Groep 5 is al volop aan het werk. Niet alleen met rekenen, lezen, taal en spelling maar ook met aardrijkskunde, geschiedenis en Engels. Deze vakken zijn nieuw in groep 5 dus reuze spannend! Ook hebben we al iets moois aan de muur hangen.

 

Nieuws uit groep 6/7

Deze kanjers hebben weer zin in het nieuwe schooljaar. Naast rekenen, taal, woordenschat, nieuwsbegrip, spelling, aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, Engels, lezen, creatief enz. is er ergens ook nog tijd voor ontspanning. We vinden het fijn als we goed met elkaar om kunnen gaan en elkaar respecteren. Doormiddel van Energizer en kanjerlessen leren we elkaar steeds beter kennen. Zien jullie onze groene muur op de foto? Die is geverfd door ouders! Super fijn en ons klas lokaal (maar ook de rest van de school) ziet er weer fris uit! Nogmaals dankjewel!

Nieuws uit groep 7/8

Nieuws uit groep 7/8

Met groep 7/8 hebben we gym op donderdagmiddag en vrijdagochtend. De gymlessen op de vrijdag worden verzorgd door juf Anneke. Op donderdagmiddag worden de lessen sinds kort door de kinderen zelf georganiseerd! Elke week bereiden twee kinderen samen een les voor. Deze les heeft een startactiviteit, een kern en een afsluitend spel. Natuurlijk leggen ze de activiteiten ook uit aan de klas! Gisteren waren Rieneke en Jayde aan de beurt. Zij hadden als kernactiviteit het spel 'Tien tellen in de Rimboe', een groot succes! Alle kinderen van de groep zullen een keer aan de beurt komen. Verder hebben we de afgelopen weken hard gewerkt aan bijvoorbeeld de eerste Topotoets, maar ook aan een fijne werksfeer in de klas.  We hebben gesproken over hoe iedereen daaraan mee kan werken. Heel erg prettig!  

 

De Kosmos is onderdeel van Leerplein055