nieuwsbrief openbare basisschool De Kosmos 13 oktober 2017

Enquête ander schooltijden 

Donderdag heeft u een mail ontvangen met daarin een enquête over andere schooltijden voor de Kosmos. Door hier te klikken komt u ook op de enquête terecht.

Wijziging groep 1/2 en 3/4

Onze school is een VVE-school. Dit betekent, dat we intensief samenwerken met de Peuterspeelzaal op verschillende fronten.. Juf Marlies is onze expert op het gebied van VVE.  Zij staat echter niet in groep 1/2. En dat is niet handig. Daarom willen we dit na de herfstvakantie veranderen. Dan gaat Juf Jenneken op vrijdagochtend werken in groep 3/4 en juf Marlies in groep 2. Op deze wijze komt de expertise van Juf Marlies beter tot z'n recht en zullen we meer werk kunnen maken van VVE. En dat is in het belang van de kinderen!

Open dag

De Open Dag op de Kosmos van afgelopen woensdag is meer dan uitstekend bezocht. Bijna 15 nieuwe ouder(paren) zijn naar onze school komen kijken, alwaar ze een heel goede rondleiding hebben gehad van de leerlingen van groep 7/8. Een compliment vooriedereen die deze dag heeft meegeholpen, en voor onze leerlingen in het bijzonder. .

Dierendag

Op woensdag 4 oktober kregen alle leerlingen een presentje mee in het kader van dierendag. Daarmee konden zijn hun huisdier, of de vogeltjes in de tuin, verwennen. Het presentje is georganiseerd door onze AC en is gesponsord door Marco Sjaardema van Jumper, de Diersuper. Allemaal hartelijk dank!

 

Kinderboekenweek opening

Kinderboekenweek opening

4 oktober ging ook de Kinderboekenweek van start. Het thema van dit jaar is 'Griezelen'. Om De Kinderboekenweek feestelijk en gezamenlijk te openen hebben we ons verzameld op het schoolplein.  Samen hebben we gedanst op het liedje 'Gruwelijk Eng' van Kinderen voor Kinderen. Dit liedje is speciaal gemaakt voor De Kinderboekenweek. Er waren veel ouders die zijn komen kijken en mee hebben gedanst. Gedurende de Kinderboekenweek zal er in alle klassen aandacht zijn voor lezen, voorlezen en het thema 'Griezelen'. In de hal is er een mooie thematafel aangekleed met de nieuwste kinderboeken. Juf Eline onze ' bieb' juf kwam de nieuwe leesboeken laten zien in de bovenbouw klassen.  

 

Thema 'Gruwelijk eng'

Thema 'Gruwelijk eng' (Groep 6/7)

Zoals jullie vast weten is vorige week woensdag de kinderenboeken week van start gegaan. We hebben hier veel aandacht aan besteed. Leuke knutsels gemaakt, opdrachten rondom het thema en vooral veel gelezen. Dat je lezen op verschillende manieren kan doen hebben wij even uit getest. -lezen met gekke stemmetjes -race lezen (snel met een stopwatch op tijd lezen) -'raar' lezen (lezen op een andere manier dan gewoon aan je tafel) -in het donker lezen met een zaklamp. Voor die laatste hebben we onze mooie sterrenkundekoepel gebruikt en een zaklamp. Gisteren hebben we net als de rest van de school gruwelijke optredens gegeven tijdens de sterrenparade. Dit was ook de afsluiting van de Kinderboekenweek.    

 

Kinderboekenweek in groep 3/4

Kinderboekenweek groep 3/4 De Kinderboekenweek is alweer bijna voorbij. We zijn druk bezig geweest met het thema Gruwelijk eng. Natuurlijk was het thema van de Sterrenparade aangepast. Ook zag de hele school er gruwelijk eng uit. In groep 3/4 werden er griezelige gedichten voorgelezen en zijn we begonnen met voorlezen uit het boek: "Bert en Bart en de zoen van de zombie". We spraken met elkaar over lievelingsboeken en de juf vertelde dat Pluk van de Petteflat haar lievelingsboek is. De kinderen kwamen spontaan op school met hun lievelingsboek. Op de stoel van juf mochten ze vertellen over hun boek en wat er zo mooi aan is. Het enthousiasme van de kinderen werkte zeer aanstekelijk! Het is te hopen dat het kinderen aanzet om nog meer te gaan lezen, want lezen is belangrijk en zo ontzettend leuk!

Meer lezen.

Bericht uit groep 1/2

Wat hebben de kinderen het goed gedaan vandaag (donderdag 12 oktober)! We hadden de Sterrenparade en de kinderen van groep 1/2 hebben de Gruffalo nagespeeld en gezongen. We zijn erg trots op de kinderen! Gisteravond hebben we een leuke en zeer inspirerende rekenavond gehad, samen met Hobbel de Bobbel en OBS de Horst. Een rekenexpert heeft verteld hoe jonge kinderen leren rekenen en wat je daar zelf thuis aan kunt doen. We hopen dat ouders veel ideeën hebben opgedaan op deze avond! De herfstvakantie staat voor de deur en daarmee beëindigen wij ook het thema 'Winkel'. We hebben gewinkeld in een supermarkt en een dierenwinkel, gewerkt met geld en reclame en we hebben boodschappen gedaan in de echte supermarkt. Na de vakantie starten we met het nieuwe thema 'Herfst'. Bij goed weer gaan we maandagmiddag 23 oktober een herfstwandeling doen bij Berg en Bos (Asselsestraat). Natuurlijk hopen we terug te komen met tassen vol eikels, kastanjes, bladeren en beukennootjes, zodat we daar …

Meer lezen.

Gastles Visser & Smit Hanab bv voor groep 6,7,8

Vandaag hebben de groepen 6/7 en 7/8 een gastles over de werkzaamheden in de wijk gehad.  Er werd uitgelegd wat er precies gebeurt, maar ook over de veiligheid rondom de werkzaamheden is uitgebreid gesproken. De kinderen van groep 7/8 hebben eerst bij de werkzaamheden bij het winkelcentrum gekeken en daarna binnen naar een presentatie geluisterd en gekeken. Tussendoor was er veel gelegenheid om vragen te stellen. Bij groep 6/7 was de volgorde precies andersom. Al met al een heel leerzame middag!  

 

Workshops bovenbouw - aanmelding

Workshops bovenbouw - aanmelding

Dit schooljaar willen we voor de groepen 5 t/m 8 weer workshops organiseren op de vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.00. Om die reden willen we u uitnodigen om een workshop te geven. Heeft u een hobby, bent u ergens goed in, kent u wellicht iemand in uw familiekring die tijd en zin heeft...elk onderwerp is denkbaar en eventueel mogelijk: breien, haken, borduren, macramé, solderen, figuurzagen, schilderen, tekenen, perspectief tekenen, koken, bakken....noem maar op. Als u zich aanmeldt dan neemt een van de leerkrachten u onder haar hoede. U krijgt weliswaar een eigen ruimte waar u met een groepje leerlingen werkt maar u kunt altijd terug vallen op de hulp van een leerkracht die in een belendende ruimte haar eigen workshop geeft. We hebben voorlopig vijf workshoprondes gepland. Na elke ronde wisselt de groep. Ronde 1  27 oktober en 3 november. Ronde 2  10 november en 17 november Ronde 3   12 januari en 19 januari, ronde 4 6 april en 13 april, ronde 5  18 mei en 25 mei.

De Kosmos is onderdeel van Leerplein055