nieuwsbrief openbare basisschool De Kosmos 17 november 2017

Ouderenquête Andere Schooltijden 

Inmiddels hebben 100 ouders de enquête over andere schooltijden ingevuld. Uit de antwoorden blijkt, dat meer dan de helft van de ouder voor het veranderen van schooltijden is. Er is echter nog een grote groep, die meer informatie wil, voordat ze een beslissing nemen. Ook zijn er middels, of naar aanleiding van de enquête nog aanvullende vragen gesteld. Vandaar dat we momenteel bezig zijn met de voorbereidingen van een informatieavond die we vermoedelijk in januari 2018 zullen houden, Tijdens deze avond, die bedoeld is voor ouders, zal algemene informatie gedeeld worden, maar zullen ook de aanvullende vragen en opmerkingen vanuit de enquête aan bod komen. Na deze informatieavond zullen we verder gaan in het proces. Zoals eerder gezegd zullen eventuele andere schooltijden pas volgens schooljaar ingaan. We nemen dan ook ruim de tijd een om zo breed mogelijk gedragen beslissing te nemen.

Lege batterijen

Heeft u/hebben jullie nog lege batterijen thuis? Je kunt deze inleveren op school. De school kan in ruil voor lege batterijen leuke spullen aanschaffen. De ton voor de batterijen staat links bij de ingang, onderaan de trap.

Werving nieuwe directeur.

Deze week is er een advertentie geplaatst in verband met de werving van een nieuwe directeur. Begin december vinden de eerste gesprekken plaats. In de benoemingsadviescommissie(BAC) hebben een MR lid, een personeelslid, een directeur van een andere school en een lid van het bestuur plaatsgenomen. Uiteindelijk wordt er hopelijk tegen de kerstvakantie een voordracht gedaan. De beoogde kandidaat moet daarna nog een assessment doorlopen. We hopen er in januari uit te zijn. Het spreekt vanzelf dat de nieuwe directeur een opzegtermijn in acht moet nemen. Een echte startdatum kunnen we dus nog niet geven.

Verdachte vloer.

Daar stonden we dan....om 8 uur in de ochtend. Verdreven uit de school. Bibberend van de kou. Wat een merkwaardige gebeurtenis was het woensdagavond toen ineens bij iedereen thuis de telefoon rinkelde en er allerlei appjes binnenkwamen en we te horen kregen dat we met onmiddellijke ingang geen stap meer in de school mochten zetten. Maar door een goede organisatie op het gemeentehuis  en een hele alerte reactie van u allen was het probleem relatief snel opgelost. De Kring bood sportief hun vergaderruimte en hun koffiemachine aan. Geweldig hoor! Toch was het een opluchting om te horen dat we vrijdag weer naar binnen mochten. Op vrijdag waren er pepernoten voor de leerlingen en was er taart voor de ouders. Een bedankje van het bestuur en natuurlijk ook namens de leerkrachten voor uw medewerking!      

Sinterklaasnieuws

Aanstaande dinsdag, 21 november, mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 hun schoen zetten op school. Wilt u uw kind een extra schoen meegeven, voorzien van naam? Op woensdag 29 november komt Sinterklaas bij ons op school en vieren we feest. Hij zal om ongeveer half 9 bij ons aankomen op het schoolplein. We gaan er een gezellig feest van maken!   

 

Voorstelling ASK: wie kan meerijden?

Op dinsdag 28 november gaan we met de groepen 5 t/m 8 naar de voorstelling "Ali Baba en de 40 rovers" van ASK. We worden daar om 13.30 uur verwacht. Wie kan die dag rijden? Graag aanmelden bij ........

Let op: het kan zijn dat de leerlingen vanwege de voorstelling die dag later thuiskomen. Houdt u hier rekening mee.

De Kosmos is onderdeel van Leerplein055