nieuwsbrief openbare basisschool De Kosmos 18 september 2020

Directienieuws 18 september 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s), In deze nieuwsbrief praten we u bij over een aantal inhoudelijke en praktische zaken. Op school gaan we zo goed mogelijk om met alle Corona-maatregelen. Toch blijft het gek: geen ouders in de school, iedereen met klachten (vanaf 7 jaar) verplicht thuis, soms in afwachting van een Corona-test, de 1.5 meter afstand-regel tussen collega's,  verschillende aangepaste activiteiten, etc. Om jullie toch een inkijkje te geven in het schoolse leven van uw kind, zullen we af en toe een foto posten in de app. Heeft u problemen met de installatie van de Leerplein055-app? Dan horen wij dit graag. De afgelopen week was de schoolfotograaf weer op school. Een leuke dag! De foto's zijn er over een aantal weken. Op dit moment voeren de leerkrachten kennismakingsgesprekken, dit doen ze soms telefonisch en soms online. Samen met u kijken we wat past. Op 29 september heeft het team een studiedag. Alle …

Meer lezen.

Voortgang verbetertraject

Dit schooljaar zijn we begonnen met een startvergadering. In deze startvergadering zijn de doelen voor dit schooljaar besproken. Deze doelen delen we ook graag met u: - het didactisch handelen (hoe geven we les?) en zicht op ontwikkeling (hoe zorgen we voor een ononderbroken ontwikkeling voor ieder kind?) verder verbeteren. Hiervoor werken we als team intensief samen met een onderwijsadviseur en een coach. - werken met een korte-, middellange-, en lange cyclus. Wat hebben kinderen deze les/week geleerd? Wat hebben de leerlingen dit blok/thema geleerd? En wat hebben de leerlingen deze CITO periode geleerd? Door dit cyclisch te volgen en op een handige manier te noteren, kun je onderwijs beter afstemmen op ieder kind. - een vernieuwd aanbod voor kinderen van groep 1 tot en met 3. Werken rondom 'levendige' thema's en meer ruimte om spelend te leren horen hierbij. - werken met datateams. Toetsresultaten van kinderen (data) kun je …

Meer lezen.

Welkom op De Kosmos

Sinds de zomervakantie zijn een aantal nieuwe leerlingen op onze school begonnen.. In groep 1 zijn gestart: Danica Yousef Nader In groep 2/3 zijn gestart: Milan Louise Lizzy Fayen In groep 4/5 is gestart: Christian In groep 6/7 is gestart: David We wensen jullie een fijne, leerzame tijd op De Kosmos!

Meer lezen.

een kijkje in de school..

Op deze foto ziet u: - groep 8 aan het werk. De komende maanden worden alle spellingsregels nog een keer uitgelegd en geoefend; - Een kleuter die oefent met het schrijven van patronen op een wisbordje; - De nieuwe inrichting van de hal beneden: een fijne plek voor onze jongste leerlingen; - Juf Jenneken die oefent met muziekinstrumenten in groep 2/3.

Meer lezen.

Een vraag aan u: wilt u binnenkort de tevredenheidspeiling invullen?

Beste ouders, verzorgers,  Over twee weken gaan we op onze school tevredenheidspeilingen uitzetten. Wij willen graag van u horen op welke punten onze school het goed doet en op welke punten het in uw ogen beter kan. De vragenlijst is speciaal ontwikkeld voor het basisonderwijs en wordt vanaf dit jaar door alle Leerplein055-basisscholen gehanteerd. De vragenlijst bestaat uit vragen op hoofdlijnen waardoor ouders/verzorgers alle vragen goed kunnen beantwoorden en het invullen 5 tot 7 minuten duurt.                                          We vinden het belangrijk dat u de vragenlijst invult zodat we een goed beeld krijgen. U ontvangt de link naar de vragenlijst per mail en u kunt deze vervolgens online invullen. Ook de leerlingen van groep 6, 7 en 8 vullen binnenkort ook een online tevredenheidspeiling in. De kinderen doen dit op school.   De …

Meer lezen.

Wie werkt wanneer + onze contactgegevens

Dit schooljaar zijn drie mensen toegevoegd aan ons team: Juf Laura werkt als vakleerkracht gym, Juf Nathalie vervangt Juf Joyce tijdens haar zwangerschapsverlof en Juf Diana vervangt Juf Inge die door de Corona-pandemie niet werkzaam kan zijn als groepsleerkracht. In het onderstaande schema vindt u alle mailadressen en ziet u wie wanneer werkt. Groep 1 Juf Kim (ma, di, do, vr) Juf Jenneken (woe) kvanderheijden@leerplein055.nl jvosselman@leerplein055.nl Groep 2/3 Juf Susanne (ma, woe, do) Juf Jenneken (di, vr) sbot@leerplein055.nl jvosselman@leerplein055.nl Groep 4/5   Juf Diana (ma, di, woe, vr) Juf Jenneken (do) dspruit@leerplein055.nl jvosselman@leerplein055.nl Groep 6/7 Juf Nathalie (ma t/m vr) nhoogstraten@leerplein055.nl Groep 7/8 Juf Rianne (ma, di, do) Juf Marit (woe, vr) rruijling@leerplein055.nl mlimburg@leerplein055.nl Extra begeleiding Juf Myra (ma t/m vr) Juf Inge (ma, di, wo, vr) mvandieen02@leerplein055.nl ibraam@leerplein055.nl Intern begeleider Juf Mariëlle (ma, woe) mveldwijk@leerplein055.nl Directie Juf Karlijn (ma, vr) Juf Marit (di, do) kdejonge@leerplein055.nl mlimburg@leerplein055.nl Conciërge Meester Erick …

Meer lezen.

Juf Nathalie stelt zich voor

Hallo! Mijn naam is Nathalie Hoogstraten, ik ben 31 jaar en sinds enkele maanden woon ik weer in Apeldoorn, waar ik ook ben opgegroeid. De afgelopen 2 jaar heb ik lesgegeven in Amsterdam aan groep  5/6 en 7/8 op een Montessorischool. Daarvoor werkte ik 6 jaar zelfstandig als schmink- en ballonartiest op allerlei locaties in Nederland. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met tekenen, kleding maken, koken en wandelen. Graag tot ziens op De Kosmos!

Meer lezen.

Juf Laura stelt zich voor

Mijn naam is Laura Nijkamp. Ik ben leraar lichamelijk opvoeding. Ik heb mijn opleiding afgerond op de Hanzehogeschool te Groningen (ALO). Sinds 2006 ben ik werkzaam bij Accres als leraar lichamelijk opvoeding voor groep 1 t/m 8. Tevens heb ik naast de gymlessen ook Club Extra lessen begeleidt. Club Extra is een sportclub voor kinderen die moeite hebben om aansluiting te vinden bij een sportvereniging. Deze lessen zijn bedoeld voor kinderen met een motorische beperking, kinderen met overgewicht en/of kinderen die de weg naar een sportclub nog niet hebben kunnen vinden. Ik vind het werken in het onderwijs super leuk. Het is veelzijdig, uitdagend en het werken met kinderen maakt dat elke dag uniek is. Daarnaast vind ik het leuk om kinderen nieuwe vaardigheden te leren, ze te zien ontwikkelen en eventueel te helpen om een sport te kiezen. Het aankomende jaar ga ik bij Obs de Kosmos op woensdag en …

Meer lezen.