Buitenschoolse opvang (BSO)

Kinderopvang OOK verzorgt in samenwerking met onze basisschool buitenschoolse opvang. De naam van de BSO is De Kosmos. De BSO-medewerkers vangen kinderen na een inspannende dag op school op en zorgen ervoor dat zij zich kunnen ‘ontladen’ in een omgeving en sfeer die aansluit bij de thuissituatie. Het plezier en de tevredenheid van de kinderen staan voorop. Een pedagogisch werkplan ligt aan de buitenschoolse opvang ten grondslag en dit resulteert in een goed voorbereide invulling van de buitenschoolse opvang, kwalitatief en gevarieerd. Met persoonlijke aandacht en verzorging. Na schooltijd kunnen kinderen even lekker tot zichzelf komen, een hapje en een drankje nuttigen en hun verhaal vertellen aan de leidsters. Ze kunnen aan een activiteit meedoen maar ook een rustige plek opzoeken. Ontlading en ontspanning staan centraal binnen de BSO. In de vakanties is er een uitgebreid activiteitenaanbod met leuke uitstapjes.

Voor tarieven en informatie kunt u contact opnemen met kinderopvangorganisatie Kinderopvang OOK.

(www.kinderopvangook.nl) of tel. nr. 055-5266282