Aansprakelijkheid en verzekeringen

Leerplein055 heeft voor de Leerplein055-scholen bij Meeùs de volgende verzekeringen ondergebracht: Collectieve ongevallen- en doorlopende reisverzekering Alle leerlingen en personeelsleden van de school zijn verzekerdLees meer


Afnamedata basisschool eindtoets

De afnameperiodes van de Centrale Eindtoets voor het schooljaar 2018–2019 zijn door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. De papieren Centrale Eindtoets bestaat in 2019Lees meer


CODA Bibliotheek

Met een bibliotheek, museum en archief is CODA hét cultuurhuis van Apeldoorn, voor Apeldoorners en voor bezoekers van elders. De bibliotheek is gratis van 0 totLees meer


E-mail nieuwsbrief

Eens per maand ontvangt u onze nieuwsbrief: De Satelliet. U ontvangt de Satelliet per mail. Hierin kunt u lezen hoe het op school gaat, welke activiteitenLees meer


Hoofdluis

Binnen de school is een groep ouders actief als hoofdluiswerkgroep. Deze werkgroep controleert na iedere dinsdag na een vakantie alle leerlingen van de school opLees meer


Naar het voortgezet onderwijs

Kinderen uit groep 8 krijgen in april te maken met de eindtoets basisonderwijs, ook van het CITO. De toets is bedoeld als hulpmiddel om teLees meer


Onze schooltijden

Sinds augustus 2018 werken we met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school lunchen en we nieuwe schooltijden hebben: Groep 1-2 Maandag, dinsdagLees meer


Op de fiets, lopend of met de auto

Wegens de grote drukte rond onze school en onze buurschool (Basisschool De Kring) verzoeken wij u om uw kinderen zoveel mogelijk op de fiets ofLees meer


Ouderbijdrage

Het basisonderwijs in Nederlands is gratis. De activiteiten die op school door de Activiteitencommissie (AC) en/of leerkrachten worden georganiseerd (denk aan sinterklaas, kerst, schoolreis, Koningsspelen, excursies,Lees meer


Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Leerplein055 verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat doen. Wij raden je aan deze verklaringLees meer


Schoolfotograaf

Elk jaar komt op onze school een schoolfotograaf om foto’s te maken van de groepen en individueel van de leerlingen. U bent uiteraard niet verplichtLees meer


Vakanties en vrije dagen

Vakanties schooljaar 2018-2019 Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober Kerstvakantie 22 december t/m 6 januari 2019 Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 3 maart 2019 Goede vrijdagLees meer


Verjaardagen

Verjaardagen zijn extra feestdagen voor de kinderen. Natuurlijk vieren we dat zo vrolijk mogelijk. In de groep mag getrakteerd worden en daarna mag de jarigeLees meer


Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Het kan natuurlijk voorkomen, dat uw kind het onderwijs moet verzuimen anders dan vanwege ziekte. Daar is een landelijke regeling voor afgesproken, die (streng!) doorLees meer