Aansprakelijkheid en verzekeringen

Leerplein055 heeft voor de Leerplein055-scholen bij Aon Verzekeringen de volgende verzekeringen ondergebracht: Collectieve ongevallen- en doorlopende reisverzekering Alle leerlingen en personeelsleden van de school zijn verzekerdLees meer


Afnamedata Centrale Eindtoets (Cito)

De afnameperiodes van de Centrale Eindtoets po voor het schooljaar 2019–2020 zijn door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. Voor de afname van deLees meer


CODA Bibliotheek

Met een bibliotheek, museum en archief is CODA hét cultuurhuis van Apeldoorn, voor Apeldoorners en voor bezoekers van elders. Leren lezen en daar plezier in krijgen,Lees meer


E-mail nieuwsbrief

Ongeveer eens per 4 tot 6 weken ontvangt u onze nieuwsbrief: De Satelliet. U ontvangt de Satelliet per mail. Hierin kunt u lezen hoe het opLees meer


Gebruikersovereenkomst OuderApp

Leerplein055 vindt respectvol omgaan met elkaar belangrijk. Deze gebruikersovereenkomst veronderstelt dat gebruikers van deze app vanuit hun eigen verantwoordelijkheid handelen naar hetgeen hierin is vastgelegd.Lees meer


Hoofdluis

Binnen de school is een groep ouders actief als hoofdluiswerkgroep. Deze werkgroep controleert iedere dinsdag na een vakantie alle leerlingen van de school op hoofdluisLees meer


Medisch handelen

Wij spannen ons in om ieder kind een plek op onze school te bieden. De kans bestaat daarmee dat medewerkers (vrijwillig) handelingen verrichten waartoe zijLees meer


Naar het voortgezet onderwijs

Kinderen uit groep 8 krijgen in april te maken met de Centrale Eindtoets basisonderwijs. Alle Leerplein055-scholen nemen deze toets af van het CITO. De toetsLees meer


Onze schooltijden

Sinds augustus 2018 werken we met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school lunchen en we nieuwe schooltijden hebben: Groep 1 en groepLees meer


Op de fiets, lopend of met de auto

Wegens de grote drukte rond onze school en onze buurschool (Basisschool De Kring) verzoeken wij u om uw kinderen zoveel mogelijk op de fiets ofLees meer


Ouderbijdrage

Het basisonderwijs in Nederlands is gratis. De activiteiten die op school door de Activiteitencommissie (AC) en/of leerkrachten worden georganiseerd (denk aan sinterklaas, kerst, schoolreis, Koningsspelen, excursies,Lees meer


Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Leerplein055 verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat doen. Wij raden je aan deze verklaringLees meer


Schoolfotograaf

Elk jaar komt op onze school een schoolfotograaf om foto’s te maken van de groepen en individueel van de leerlingen. U bent uiteraard niet verplichtLees meer


Schoolverzuim en verlof

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Maar zijLees meer


Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster 2019-2020 Eerste schooldag schooljaar 2019-2020 2 september 2019 Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober 2019 Kerstvakantie 23 december t/m 3 januari 2020 Voorjaarsvakantie 24Lees meer


Verjaardagen

Jarig zijn, is voor de meeste kinderen een feestje! In de groep  wordt de jarige toegezongen, mag de jarige trakteren en daarna de klassen rond.Lees meer