Aansprakelijkheid en verzekeringen

Leerplein055 heeft voor de Leerplein055-scholen bij Meeùs de volgende verzekeringen ondergebracht: Collectieve ongevallen- en doorlopende reisverzekering Alle leerlingen en personeelsleden van de school zijn verzekerdLees meer


Afnamedata basisschool eindtoets

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) houdt bij het vaststellen van de afnamedata rekening met de verplichte afnameperiode (15 april-15 mei), feestdagen en schoolvakanties.Lees meer


CODA Bibliotheek

De bibliotheek is gratis van 0 tot 18 jaar. Leren lezen en daar plezier in krijgen, vindt CODA Bibliotheek net zo belangrijk als onze school. DaaromLees meer


E-mail nieuwsbrief

Eens in de veertien dagen ontvangt u onze nieuwsbrief, de Satelliet. U ontvangt de Satelliet per mail. Hierin kunt u allerlei activiteiten en actuele berichten vanLees meer


Hoofdluis

Binnen de school is een groep ouders actief als hoofdluiswerkgroep. Deze werkgroep controleert na iedere vakantie alle leerlingen van de school op hoofdluis en voertLees meer


Naar het voortgezet onderwijs

Kinderen uit groep 8 krijgen in april te maken met de eindtoets basisonderwijs, ook van het CITO. De toets is bedoeld als hulpmiddel om teLees meer


Op de fiets, lopend of met de auto

Wegens de grote drukte rond onze school en onze buurschool verzoeken wij u om uw kinderen zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar schoolLees meer


Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de Activiteitencommissie (AC) en/of leerkrachten worden georganiseerd, kosten echter wel geld. De school heeft de bijdragen opgesplitstLees meer


Schoolfotograaf

Elk jaar komt op onze school de schoolfotograaf om foto’s te maken van de groepen en individueel van de leerlingen. U bent uiteraard niet verplichtLees meer


Schooltijden

De lestijden op De Kosmos zijn als volgt: Groep 1-4 Maandag 08.30 – 11.45 uur 13.00 – 15.15 uur Dinsdag 08.30 – 11.45 uur 13.00Lees meer


Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen We hebben even alle vrije dagen (en vakantieperiodes) van dit schooljaar op een rijtje gezet. Dag Datum  Herfstvakantie  maandag 16 okt.Lees meer


Verjaardagen

Verjaardagen zijn extra feestdagen voor de kinderen. Natuurlijk vieren we dat zo vrolijk mogelijk. In de groep mag getrakteerd worden en daarna mag de jarigeLees meer


Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Het kan natuurlijk voorkomen, dat uw kind het onderwijs moet verzuimen anders dan vanwege ziekte. Daar is een landelijke regeling voor afgesproken, die (streng!) doorLees meer