Actief Burgerschap

Binnen het onderwijs op De Kosmos heeft actief burgerschap een belangrijke plek. Dit doen we onder andere tijdens de lessen Kanjertraining en activiteiten waarbij ingegaan wordt op de actualiteiten zoals bij kijken naar het jeugdjournaal en tijdens de lessen zaakvakonderwijs. We voeren met de kinderen regelmatig interactieve gesprekken over cultuur, religie, democratie en politiek.