Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Via Stimenz, een Apeldoornse organisatie, maken wij gebruik van Schoolmaatschappelijk werk. Bij deze organisatie zijn een aantal personele wijzigingen. Hierdoor komt er op De Kosmos een nieuwe schoolmaatschappelijk werker (SMW-er). Ze heet Marloes. Hieronder stelt ze zich voor en kunt u lezen wat een Schoolmaatschappelijk werker voor u en uw kind(eren) kan betekenen.

Hallo, ik ben Marloes Bussink en ik wil mij graag even voorstellen.

Ik ben sinds oktober gekoppeld aan de Kosmos als schoolmaatschappelijk werker. Ik ben één keer in de 3 weken op de dinsdag op school aan het einde van de schooldag.

Als schoolmaatschappelijk werk zetten we ons in om kinderen succesvol onderwijs te kunnen laten volgen. We houden ons bezig met alle randvoorwaarden om het onderwijs heen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzetten van hulp wanneer ouders het thuis moeilijk hebben in de opvoeding, er een ingrijpende gebeurtenis speelt in het leven van een kind (bijvoorbeeld scheiden van ouders), vervoer van en naar school organiseren, hulp bij het aanvragen van evt. vergoedingen van leermiddelen en bibliotheekpasjes wanneer het ouders niet goed lukt om dit zelf te doen. Maar ook het doorverwijzen naar andere instanties, zoals het CJG bij complexere hulpvragen behoort tot onze taken. Ook denken we graag mee met de leerkrachten bij opvallend gedrag van een kind in de klas.

Kom gerust naar mij toe op de dinsdagmiddagen met een vraag, verwijs ouders naar mij door of neem contact met mij op via onderstaande gegevens of via de intern begeleider. Wel is het belangrijk te weten dat ouders toestemming moeten geven, voordat ik ingezet kan worden voor een vraag vanuit school.

Mijn contactgegevens:

Marloes Bussink
Schoolmaatschappelijk werker
T: 06-57492960 (ook via whatsapp)
e-mail: m.bussink@stimenz.nl
Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag