Activiteitencommissie

Evenals op vele andere scholen is er ook op onze school een Activiteitencommissie (AC). De Activiteitencommissie houdt zich voornamelijk bezig met het organiseren van allerlei bijzondere activiteiten. Te denken valt o.a. aan de Sinterklaas- en Kerstviering, alsmede Pasen, etc. Ook verleent zij hulp bij andere feesten en bijeenkomsten. De raad is een grote steun voor leerlingen en leerkrachten. Tevens beheert de AC de Ouderbijdragen. De jaarverslagen van de secretaris en van de penningmeester vertellen u precies wat er in het afgelopen jaar is gedaan aan activiteiten. Zij geven tevens een overzicht van de financiën. De Activiteitencommissie vergadert ongeveer 10 maal per jaar. De vergaderingen worden bijgewoond door een leerkracht. Tijdens de vergaderingen komen de te organiseren activiteiten aan de orde. Bovendien komen allerlei grote en kleine gebeurtenissen, de school aangaande, aan bod.

Wilt u deel uitmaken van de Activiteitencommissie? Neem dan contact op met de voorzitters van de ouderraad of stuur een mail naar kosmos@leerplein055.nl