Activiteitencommissie

Op De Kosmos hebben we een zeer betrokken Activiteitencommissie (AC). De AC zet zich in voor ondersteuning en organisatie van mooie activiteiten zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst en de Kosmos-Disco. Het team van De Kosmos werkt hierbij samen met de leden van de activiteitencommissie.

Activiteiten en feestjes kosten natuurlijk geld en de financiering vanuit het rijk voorziet niet in deze kosten.
Daarom vragen we alle ouders om één keer per schooljaar een vrijwillige bijdrage te betalen. Uitgangspunt wat betreft de vrijwillige ouderbijdrage is dat we alle kinderen meenemen op schoolreis en niemand buitengesloten wordt van activiteiten.
De betaling van de vrijwillige ouderbijdrage is voor ons als school onmisbaar.
We vinden het belangrijk transparant te zijn over hoe de vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt. Daarom wordt er elk jaar een jaarrekening opgesteld. Dit is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van de vrijwillige ouderbijdrage.

De AC vergadert ongeveer 10 maal per jaar. Tijdens de vergaderingen wordt teruggeblikt op activiteiten die hebben plaatsgevonden en worden de komende activiteiten besproken.
Wilt u deel uitmaken van de Activiteitencommissie? Neem dan contact op met de voorzitter van de ouderraad of stuur een mail naar kosmos@leerplein055.nl