Pauzes

In de kleutergroepen bestaat de pauze uit het feit dat de kinderen de gelegenheid krijgen iets te eten en te drinken. Ook in de andere groepen wordt tijd gemaakt om wat te eten en te drinken; een beker of een pakje drinken met een stuk fruit, een boterham of een koek (geen snoep). Bij goed weer gaan de leerlingen vanaf groep 3 in de pauze naar buiten.

De pauzetijden zijn als volgt:

Groep 3 t/m 8 :  10.15 uur tot 10.30 uur