De geschiedenis van de school

Onze naam staat symbool voor de verbondenheid die bestaat tussen alle bij de school betrokkenen. Zoals we allemaal deel uit maken van het grote geheel van de kosmos, het universum om ons heen, maken alle kinderen, ouders en leerkrachten deel uit van de school De Kosmos. De naam staat tevens voor een open, verkennende blik, gericht op de toekomst.  In de vormgeving en inrichting van de nieuwbouw zijn elementen terug te vinden waarbij relaties gelegd kunnen worden naar de kosmos.

De Kosmos is ontstaan uit een fusie van de voormalige obs De Poort en obs De Carrousel. Door de fusie heeft de nieuwe school (obs De Kosmos) een nieuw gebouw gekregen aan de Voldersdreef 301.

De Kosmos kent een roerige geschiedenis. De afgelopen jaren zijn er veel wisselingen geweest in het team en hebben helaas veel kinderen en ouders De Kosmos verlaten. Het huidige team heeft de ambitie om De Kosmos weer een prettige school te laten zijn voor ouder(s)/verzorger(s) en natuurlijk voor al onze leerlingen. Hiervoor is het belangrijk dat we met elkaar een koers en eenduidige werkwijze afspreken. In schooljaar 2018/2019 stond dit centraal. We werkten aan drie verbeterpunten:

1. De leerresultaten op niveau brengen
2. Rust en structuur in de school
3. Een veilig leerklimaat voor alle kinderen.

In schooljaar 2019/2020 gaan we werken met een aantal nieuwe methodes, hierdoor denken wij de leerresultaten verder te verbeteren.  Ook gaan we de afspraken die we vorig jaar maakten borgen. Zo blijven we samen werken aan rust, structuur en een veilig leerklimaat voor alle kinderen.