De geschiedenis van de school

Onze naam staat symbool voor de verbondenheid die bestaat tussen alle bij de school betrokkenen. Zoals we allemaal deel uit maken van het grote geheel van de kosmos, het universum om ons heen, maken alle kinderen, ouders en leerkrachten deel uit van de school De Kosmos. De naam staat tevens voor een open, verkennende blik, gericht op de toekomst.  In de vormgeving en inrichting van de nieuwbouw zijn elementen terug te vinden waarbij relaties gelegd kunnen worden naar de kosmos.

De Kosmos is ontstaan uit een fusie van de voormalige obs De Poort en obs De Carrousel. Door de fusie heeft de nieuwe school de obs De Kosmos een nieuw gebouw gekregen zoals u dit vindt op het schooladres.