De geschiedenis van de school

De Kosmos is in 2005 ontstaan uit een fusie van de voormalige obs De Poort en obs De Carrousel. Door de fusie heeft de nieuwe school (obs De Kosmos) een nieuw gebouw gekregen aan de Voldersdreef 301.

De Kosmos kent een roerige geschiedenis. Tot 2018 zijn er veel wisselingen geweest in het team en hebben helaas veel kinderen en ouders De Kosmos verlaten. Inmiddels is ons leerlingaantal stabiel en werken we met een vast team. Het huidige team heeft de ambitie om De Kosmos weer een prettige school te laten zijn voor ouder(s)/verzorger(s) en natuurlijk voor al onze leerlingen.

We werken in schooljaar 2021-2022 aan de volgende verbeterpunten:

1. De leerresultaten op niveau brengen;
2. Goed zicht op de ontwikkeling van alle kinderen, ook de kinderen die meer uitdaging nodig hebben;
3. Focus op goed leesonderwijs en leesplezier;
4. Weektaken vernieuwen en oriƫnteren op een nieuw rapport.

In december 2021 zal de onderwijsinspectie de vorderingen die we hebben gemaakt opnieuw beoordelen.