Het lesgeven in groep 1 t/m 3

In ons gebouw bieden we opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Hiermee kunnen we een doorgaande leerlijn onder één dak realiseren.
De kinderen van 0 tot ongeveer 6 jaar krijgen beneden les of gaan naar de kinderopvang/ peuterspeelzaal. Vanaf groep 3 gaan de kinderen naar boven, zij hebben daar hun klaslokaal.
Iedere groep heeft een eigen lokaal en vaste groepsleerkrachten. De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor kind en ouders.

Wij werken in sommige groepen met combinatiegroepen: een combinatiegroep bestaat uit 2 leerjaren die samen een groep vormen. We zien hier een grote meerwaarde in. Kinderen leren van elkaar, helpen elkaar en worden snel zelfstandig.
In het schooljaar 2022/2023 is de groepsindeling als volgt: groep 1, groep 2, groep 3, groep 4/5, groep 5/6 en groep 7/8.

  • De dag begint met een rustig inloopmoment zoals een (kring)gesprek of lezen. De kinderen kunnen hun verhaal kwijt en de leerkracht vertelt wat er die dag staat te gebeuren. De dagplanning is in elk lokaal zichtbaar op het bord.
  • Tijdens het werken wordt gevarieerd d.m.v. verschillende activiteiten en werkvormen. Dat gebeurt niet alleen in het eigen lokaal, maar ook daarbuiten. Op de gang en in de aangrenzende ruimten zijn werkplekken of hoeken ingericht waar de kinderen meestal in kleine groepjes met verschillende werkvormen en activiteiten bezig zijn. De kinderen leren zo om op een goede manier samen en zelfstandig te werken.
  • De kinderen in groep 1, 2 en 3 werken met digitale planborden. Hierdoor wordt al een begin gemaakt met het zelfstandig werken. In groep 3 leren de kinderen om meerdere taken achter elkaar te plannen. Vanaf groep 4 wordt gewerkt met een weekagenda.
  • Er is extra aandacht voor de overgang van groep 2 naar groep 3. De kinderen komen in groep 2 al in aanraking met voorbereidend lezen, schrijven en rekenen. Voor groep 3 is het fijn dat zij ook nog kunnen profiteren van het spelen en werken in hoeken met groep 2.