Schoolcultuur

De wisselwerking tussen school, ouders en het kind vinden we op De Kosmos erg belangrijk, dit draagt bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Op school gelden er duidelijke regels en afspraken. Deze regels en afspraken zijn er om voor kinderen, leerkrachten en ouders duidelijk te maken wat we van elkaar verwachten en zorgen voor een plezierige manier van omgaan met elkaar. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er respect voor en vertrouwen in elk persoon in de school is.
Kinderen vinden het fijn om naar school te gaan, waar de leerkrachten goed met elkaar kunnen samenwerken, gesteund door ouders.

Ouders zijn uiteraard van harte welkom in de school. Dit kan zijn om te helpen bij (groeps)activiteiten, maar ook wanneer er klachten, op- of aanmerkingen zijn, horen we dat graag. Wij willen als team graag weten hoe het nog beter kan en gaan daarover graag met u in gesprek.

Gezamenlijke activiteiten dragen bij aan een fijne en prettige sfeer op school, we besteden daarom aandacht aan:

Sport

Sport en bewegen is goed voor elk kind. Daarnaast is het voor veel kinderen heerlijk om na een dagdeel hard gewerkt te hebben in de klas te ontspannen door middel van beweging. Op school besteden we op verschillende manieren aandacht aan sport en beweging:

  • Gymlessen onder schooltijd
    De groepen 3 tot en met 8 hebben twee keer per week gym van een vakleerkracht gym. De gymlessen worden gegeven in de gymzaal of op het veld bij de school. Tijdens de gymlessen worden ook regelmatig gastlessen verzorgd door sportclubs zoals bijvoorbeeld hockey- en judoles.
    De kinderen van groep 1 en 2 hebben regelmatig een beweeg-/spelles in het speellokaal van de school.
  • Sport na schooltijd
    Kinderen kunnen individueel deelnemen aan “sport van de maand”, hierbij is iedere maand de mogelijkheid om een sport uit te proberen. Daarnaast doen de kinderen mee aan diverse school-sportevenementen. Hierbij valt te denken aan de scholierencross en het schoolvoetbaltoernooi. Ook wordt er elk jaar een sportdag georganiseerd in het kader van de Koningsspelen.

Kunst en cultuur

Er zijn op De Kosmos verschillende activiteiten op het gebied van muzikale en creatieve vorming. We hebben op school zo’n 20 trommels, deze behoren tot een echte Kosmos-traditie. Bij festiviteiten worden ze ingezet en bij het uitzwaaien van schoolreisjes, worden de kinderen ‘uitgetrommeld’ door andere leerlingen.  De leerkrachten in de groepen besteden aandacht aan het vak muziek, bijvoorbeeld door het zingen van liedjes of het bespelen van instrumenten. Daarnaast hebben we een handvaardigheid- en technieklokaal waar creatieve lessen gegeven worden.
Elk schooljaar nemen we deel aan het cultuurprogramma van de Cultuurwijzer. Voor alle groepen worden er culturele activiteiten verzorgd.

Schoolreizen/schoolkamp

De groepen 1/2/3/4/5/6 gaan elk jaar 1 dag op schoolreis. Groep 7/8 gaat 3 dagen op kamp.

Sterrenparade

Elk jaar treden de kinderen op tijdens de Sterrenparade. De Sterrenparade vindt plaats in de centrale hal van de school. Het varieert van dansjes, het bespelen van een instrument tot het zelf zingen van een liedje. Het gaat vooral om het vergroten van het groepsgevoel.
Ouders/verzorgers en familie zijn natuurlijk van harte welkom om bij deze Sterrenparades te komen kijken. Ook kijken de kinderen van alle groepen naar elkaar om zo het saamhorigheidsgevoel binnen de school te vergroten.

Excursies

De groepen van De Kosmos nemen elk jaar deel aan diverse excursies. Deze excursies worden veelal georganiseerd door het Cultuurmenu, het middelbaar onderwijs of betrokken ouders. De (kleuter)groepen gaan soms in het kader van een project ergens naar toe. Hierbij valt te denken aan een bezoek aan de supermarkt of bijvoorbeeld de bibliotheek.