Schoolcultuur

De leerkrachten van De Kosmos zijn van mening dat de opvoeding van de kinderen die de school bezoeken een wisselwerking moet zijn tussen de thuissituatie en de school. Opvoeden doe je samen. Op school gelden er duidelijke regels en afspraken. Deze regels en afspraken zijn er om het voor de kinderen, leerkrachten en ouders helder en duidelijk te maken wat ieder van elkaar verwacht. Zij vormen de kaders voor een plezierige manier van omgaan met elkaar. Tevens is er respect, aandacht en waardering voor elk persoon in de school. De kinderen vinden het fijn om naar school te gaan, waar de leerkrachten in harmonie met elkaar kunnen samenwerken, gesteund door ouders.

Ouders zijn uiteraard van harte welkom in de school. Ook wanneer er klachten, op- of aanmerkingen zijn, zijn ouders van harte welkom. Wij willen als leerkrachten graag weten hoe het nog beter kan.

Een prettige schoolcultuur proberen wij o.a. op de volgende manieren te bereiken:

Sport

School en sport horen bij elkaar. Kinderen houden van beweging en sport is bij uitstek een middel om tegemoet te komen aan de bewegingsdrang die van nature in kinderen zit. De school onderscheidt een aantal vormen:

  • Bewegingslessen onder schooltijd
    De bewegingslessen, of te wel gymnastiek, worden gegeven in de gymzaal of op het veld bij de school. De groepen 3 tot en met 8 hebben naast les van de eigen leerkracht ook één keer in de week les van een vakleerkracht gym. Daarnaast worden er tijdens de gymlessen regelmatig gastlessen verzorgd door sportclubs zoals hockey- en judoles.
  • Sport na schooltijd
    Kinderen kunnen vanaf groep 5 individueel deelnemen aan “sport van de maand”, hierbij is iedere maand de mogelijkheid om een sport uit te proberen. Daarnaast doen de kinderen mee aan diverse school-sportevenementen. Hierbij valt te denken aan de scholierencross en het schoolvoetbaltoernooi. Ook wordt er elk jaar een leuke sportochtend georganiseerd rond de Koningsspelen.

Kunst en cultuur

Er zijn activiteiten op het gebied van muzikale, dansante, dramatische en beeldende vorming. De school is in het bezit van een 25 trommels. Een zeer muzikale vrijwilliger geeft elke maand aan alle groepen trommelles. De trommels worden bijvoorbeeld van stal gehaald bij het vertrek van schoolreizen. Tevens besteden de leerkrachten in de groepen aandacht aan het vak muziek. Bijvoorbeeld door het spelen op de gitaar tijdens het zingen.
We nemen elk schooljaar deel aan het cultuurprogramma van de Cultuurwijzer. Voor alle groepen worden er culturele activiteiten verzorgd.

Schoolreizen/schoolkamp

De groepen 1/2/3/4/5/6/7 gaan elk jaar 1 dag op schoolreis. Groep 8 gaat 3 dagen op kamp.

Sterrenparade

Elk jaar treden de kinderen op tijdens de Sterrenparade. De Sterrenparade vindt plaats in de centrale hal van de school. Het varieert van dansjes, het bespelen van een instrument tot het zelf zingen van een liedje. Het gaat vooral om het vergroten van het groepsgevoel.
Ouders/verzorgers en familie zijn natuurlijk van harte welkom om deze Sterrenparades bij te komen wonen. Ook kijken de kinderen van alle groepen naar elkaar om zo het saamhorigheidsgevoel binnen de school te bevorderen.

Excursies

De groepen van De Kosmos nemen elk jaar deel aan diverse excursies. Deze excursies worden veelal georganiseerd door de Cultuurwijzer, het middelbaar onderwijs of betrokken ouders. Ook gaan de groepen van de onderbouw ieder jaar naar de kinderboerderij. De (kleuter)groepen gaan soms in het kader van een project ergens naar toe. Hierbij valt te denken aan een bezoek aan de supermarkt of bijvoorbeeld de bibliotheek.