Korte introductie van de school

De Kosmos is een lichte en moderne school, voorzien van allerlei hedendaagse voorzieningen op o.a. ICT-gebied. Het gebouw is uitstekend geschikt om de moderne eisen voor eigentijds onderwijs te realiseren. De individuele ontwikkeling en de sociale ontwikkeling van de kinderen staan daarbij centraal.

De Kosmos is een school waar:

  • kinderen zich veilig, gewaardeerd en serieus genomen voelen;
  • kinderen samen werken, leren en spelen;
  • kinderen opgroeien in een sfeer van saamhorigheid;
  • kinderen leren zelfstandig te werken. Dit begint al met groepjes in leerhoeken in de onderbouw, projectmatig werken aan wereldoriëntatie in de bovenbouw, maar ook met leerstofjaarklassensysteem dat gericht is op het omgaan met verschillen tussen de kinderen;
  • kinderen in het dagelijks onderwijs met ICT leren om te gaan door o.a. het gebruik van smartboards, het geven van presentaties en het leren programmeren;
  • kinderen (en hun ouders) actief betrokken zijn bij klas overstijgende en buitenschoolse activiteiten;
  • jaarlijks aandacht is voor onderwijs over ruimtevaart, wetenschap en techniek.

Kortom: een school die niet alleen een plek is om te leren, maar ook een plek waar kinderen graag zijn.

De naam

Onze naam staat symbool voor de verbondenheid die bestaat tussen alle bij de school betrokkenen. Zoals we allemaal deel uit maken van het grote geheel van de kosmos, het universum om ons heen, maken alle kinderen, ouders en leerkrachten deel uit van de school De Kosmos. De naam staat tevens voor een open, verkennende blik, gericht op de toekomst. In de vormgeving en inrichting van de nieuwbouw zijn elementen terug te vinden waarbij relaties gelegd kunnen worden naar de kosmos.

De identiteit van de school

Openbaar onderwijs
Onze school behoort tot Leerplein055 waar 24 openbare basisscholen in de Gemeente Apeldoorn onder vallen. Openbare scholen, zoals De Kosmos, werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. De openbare scholen staan open voor alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwing. Zij respecteren ieders opvatting en brengen dat over in de dagelijkse praktijk.

Scholen hebben de vrijheid eigen doelen na te streven. Zij leggen allemaal hun eigen accenten en bespreken onderwerpen die zij voor de kinderen van belang vinden. Ouders spelen daarin ook een rol. Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders meepraten over zaken die spelen binnen de school.

Wij brengen niet alleen maar kennis over, maar ook vaardigheden en inzichten die voor alle mensen belangrijk zijn in deze tijd. De totale maatschappijontwikkeling is het best zichtbaar in de openbare scholen. Daar leer je ook mensen met andere cultuuropvattingen, andere gebruiken of van andere afkomst te respecteren, zonder je zelfrespect te verliezen. Kortom: we zijn als openbaar onderwijs algemeen toegankelijk en staan open voor iedereen.