Korte introductie van de school

De Kosmos is een kleine, gemoedelijke en moderne school. In ons gebouw zijn kinderen van 0 tot en met 12 jaar welkom voor opvang en onderwijs.

De Kosmos is een school waar:

  • kinderen zich veilig voelen;
  • kinderen samen werken, leren en spelen;
  • kinderen opgroeien in een sfeer van saamhorigheid;
  • kinderen leren zelfstandig te werken. Dit begint al met werken in hoeken in de onderbouw en breiden we langzaam uit;
  • kinderen (en hun ouders) actief betrokken zijn bij het onderwijs;
  • jaarlijks aandacht is voor onderwijs over ruimtevaart, wetenschap en techniek.

Kortom: een school die niet alleen een plek is om te leren, maar ook een plek waar kinderen graag zijn.

De naam van de school

Onze naam staat symbool voor de verbondenheid die bestaat tussen alle bij de school betrokkenen. Zoals we allemaal deel uit maken van het grote geheel van de kosmos, het universum om ons heen, maken alle kinderen, ouders en leerkrachten deel uit van de school De Kosmos. De naam staat tevens voor een open, verkennende blik, gericht op de toekomst. In de vormgeving en inrichting van de nieuwbouw zijn elementen terug te vinden waarbij relaties gelegd kunnen worden naar de kosmos.

De identiteit van de school

Openbaar onderwijs
Onze school behoort tot Leerplein055 waar 23 openbare basisscholen in de Gemeente Apeldoorn onder vallen. Openbare scholen, zoals De Kosmos, werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. De openbare scholen staan open voor alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwing. Zij respecteren ieders opvatting en brengen dat over in de dagelijkse praktijk.

Scholen hebben de vrijheid eigen doelen na te streven. Zij leggen allemaal hun eigen accenten en bespreken onderwerpen die zij voor de kinderen van belang vinden. Ouders spelen daarin ook een rol. Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders meepraten over zaken die spelen binnen de school.

Wij brengen niet alleen maar kennis over, maar ook vaardigheden en inzichten die voor alle mensen belangrijk zijn in deze tijd. De totale maatschappijontwikkeling is het best zichtbaar in de openbare scholen. Daar leer je ook mensen met andere cultuuropvattingen, andere gebruiken of van andere afkomst te respecteren, zonder je zelfrespect te verliezen. Kortom: we zijn als openbaar onderwijs algemeen toegankelijk en staan open voor iedereen.