Het lesgeven in groep 4 t/m 8

Ook in de bovenbouw hanteren we het leerstofjaarklassensysteem. De meeste vakken volgen de kinderen in hun eigen combinatiegroep. Voor andere vakken volgen de kinderen de lessen in een andere groep die meer aansluit bij het niveau van het kind. U zult zien dat er regelmatig gezamenlijke, groeps-doorbrekende activiteiten plaatsvinden. Dit is bijvoorbeeld het geval tijdens techniekprojecten, excursies en de lessen Engels.

’s Ochtends start iedere groep met 20 minuten leesonderwijs. Gedurende de rest van de ochtend werken de kinderen middels een weekagenda aan vakgebieden als rekenen, taal, spelling en schrijven. Regelmatig zullen er door de dag heen op vaste momenten korte instructies gegeven worden. Doel hierbij is om de kinderen zelf verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen ontwikkeling. We gebruiken hiervoor zaken die het zelfstandig werken bevorderen: stoplicht voor de klas en vragenblokjes voor de kinderen.

’s Middags besteden we aandacht aan de natuur, geschiedenis, aardrijkskunde, Engels en creativiteit.

Kinderen kunnen in overleg met de leerkracht, behalve voor hun eigen plek, ook kiezen voor een werkplek in een stilteruimte of op de gang.

Onze school heeft deelgenomen aan het Deltaproject. Dit betekent dat er extra aandacht is voor de vakken ruimtevaart, wetenschap en techniek. We beschikken over de techniektorens. Hierdoor is er een leerlijn techniek van groep 1 tot en met 8. Deze wordt aangevuld met ontwerpend leren. Kinderen bedenken oplossingen voor actuele problemen in de wereld en bouwen een prototype. Ook krijgen de kinderen les in ons Planetarium, dit wordt ondersteund door deskundigen van de Sterrenwacht van Bussloo; Triangulum.

In groep 5 t/m 8 wordt net als in de onderbouw gewerkt met de Kanjertraining methode. Voor elk leerjaar zijn aparte materialen. Kinderen leren om respect te hebben voor zichzelf en de mensen om hen heen. Ze leren elkaar aan te spreken en te praten over gedrag in verschillende situaties. We gebruiken hierbij regels en afspraken die zorgen voor rust, respect en regelmaat.