Toelating/handhaving van leerlingen

Nadat ouders/verzorgers zich hebben georiënteerd op een school voor hun kind vindt op de gewenste school een kennismakingsgesprek plaats. Daarna vullen ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier. MetLees meer


Uitstroomcijfers

In deze afbeeldingen ziet u de eindopbrengsten van ons onderwijs over de afgelopen jaren. In schooljaar 2018-2019 zijn de opbrengsten significant gestegen t.o.v. de tweeLees meer


Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster 2019-2020 Eerste schooldag schooljaar 2019-2020 2 september 2019 Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober 2019 Kerstvakantie 23 december t/m 3 januari 2020 Voorjaarsvakantie 24Lees meer


Veiligheid

Het team van De Kosmos vindt veiligheid belangrijk. Leerlingen moeten zich veilig door de school kunnen bewegen. Deze veiligheid is tweeledig. Door middel van hetLees meer


Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)

Postbus 60182 1320 AE Almere Tel.: 036 533 15 00 E-mail: voo@voo.nl www.voo.nl


Verjaardagen

Jarig zijn is voor de meeste kinderen een feestje! In de groep wordt de jarige toegezongen, mag de jarige trakteren en daarna de klassen rond.Lees meer


Vertrouwenspersoon (extern)

De school: een veilige plek voor ieder kind. Althans zo moet het zijn. Bij de vertrouwenspersoon van de school, kunt u terecht wanneer u hetLees meer


Vertrouwenspersoon (Intern)

Als kinderen ergens mee zitten gaan we er van uit dat zij dat met zijn of haar leerkracht bespreekt. Maar in sommige gevallen vraagt ‘hetLees meer


Voorschoolse opvang (VSO)

Op onze school kunt u gebruik maken van de voorschoolse opvang (VSO) georganiseerd door Doomijn Kinderopvang. Voor tarieven en meer informatie kunt u contact opnemen metLees meer