Vakanties en vrije dagen

Vakanties schooljaar 2018-2019 Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober Kerstvakantie 22 december t/m 6 januari 2019 Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 3 maart 2019 Goede vrijdagLees meer


Veiligheid

Het team van De Kosmos vindt veiligheid belangrijk. Leerlingen moeten zich veilig door de school kunnen bewegen. Deze veiligheid is tweeledig. Door middel van hetLees meer


Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)

Postbus 60182 1320 AE Almere Tel.: 036 533 15 00 E-mail: voo@voo.nl www.voo.nl


Verjaardagen

Verjaardagen zijn extra feestdagen voor de kinderen. Natuurlijk vieren we dat zo vrolijk mogelijk. In de groep mag getrakteerd worden en daarna mag de jarigeLees meer


Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Het kan natuurlijk voorkomen, dat uw kind het onderwijs moet verzuimen anders dan vanwege ziekte. Daar is een landelijke regeling voor afgesproken, die (streng!) doorLees meer


Voorschoolse opvang (VSO)

Op onze school kunt u gebruik maken van de voorschoolse opvang (VSO) georganiseerd door Doomijn Kinderopvang. Op dit moment zijn er voldoende kinderen voor voorschoolseLees meer


Wetenschap en techniek

In het jaar 2020 moeten alle basisscholen techniek in hun programma hebben opgenomen. De Kosmos was hier een voorloper in. Hoe jammer is het danLees meer