Pauze en pleinwacht

Sinds augustus 2018 werken we op De Kosmos met een continurooster. Hierdoor zijn de pauzetijden aangepast. Rond 10 uur hebben alle leerlingen een korte pauze.Lees meer


Pedagogisch klimaat

Het is belangrijk dat kinderen zich thuis voelen, een kind moet zich prettig en veilig voelen op school. Een kind moet met plezier naar schoolLees meer


Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal / peuteropvang In ons schoolgebouw vindt u ook peuterspeelzaal Hobbel de Bobbel, van Doomijn Kinderopvang. Er is een nauwe samenwerking tussen Peuterspeelzaal Hobbel deLees meer


Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Leerplein055 verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat doen. Wij raden je aan deze verklaringLees meer


rapport en het ouderportaal

In de groepen 1 en 2 krijgen de kinderen 1 maal per schooljaar een rapport. Gedurende het schooljaar kunt u de resultaten van de kinderenLees meer


Relationele en seksuele vorming

Kinderen worden op school voorbereid op hun toekomstige rol in de maatschappij. Vanuit de kerndoelen moet er aandacht zijn voor seksuele weerbaarheid en respectvol omgaanLees meer


Resultaten en opbrengsten

‘Leerlingen zich optimaal laten ontwikkelen’, is het doel voor alle scholen van Leerplein055. Dit geldt voor het regulier onderwijs, maar zeker ook voor het speciaalLees meer


Schoolcultuur

De leerkrachten van De Kosmos zijn van mening dat de opvoeding van de kinderen die de school bezoeken een wisselwerking moet zijn tussen de thuissituatieLees meer


Schoolfotograaf

Elk jaar komt op onze school een schoolfotograaf om foto’s te maken van de groepen en individueel van de leerlingen. U bent uiteraard niet verplichtLees meer


Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft wettelijk verplicht een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat welke ondersteuning een basisschool aan leerlingen kan bieden. Het actuele schoolondersteuningsprofiel staat op onze website.Lees meer