Veiligheid

Het team van De Kosmos vindt veiligheid van leerlingen op school belangrijk. Door middel van de methode Kanjertraining trainen we leerlingen in sociale veiligheid. Wat is respect hebben voor anderen en materialen, hoe ga je om met je eigen emoties, hoe ga je om met de ander (medeleerlingen en volwassenen) zijn lesonderdelen die op een speelse manier aan de orde komen. Het hele team van De Kosmos heeft scholing gevolgd om de lessen goed te kunnen geven.

Ook hebben we oog voor de fysieke veiligheid. Als u door de midden/bovenbouw ingang binnenkomt, treft u bij de kopieerruimte de veiligheidsmonitor aan. Op dit certificaat wordt bijgehouden wanneer fysieke veiligheidsaspecten zoals noodverlichting, brandblussers, verwarmingsketels e.d. zijn gekeurd.

Samen met de kinderopvang in het gebouw hebben we een ontruimingsplan samengesteld. Dit ontruimingsplan wordt 1 maal per jaar geoefend. Ook het verloop van de ontruiming wordt gezamenlijk geƫvalueerd. Het ontruimingsplan ligt ter inzage bij de directeur.