Veiligheid

Het team van De Kosmos vindt veiligheid belangrijk. Leerlingen moeten zich veilig door de school kunnen bewegen. Deze veiligheid is tweeledig. Door middel van het Kanjer-programma trainen we leerlingen in sociale veiligheid. Wat is respect hebben voor, hoe ga je om met je eigen emoties, hoe ga je om met de ander (medeleerlingen en volwassenen) zijn lesonderdelen die op een speelse manier aan de orde komen. Het hele team van De Kosmos volgde in oktober 2018 de training Kanjerschool.

Ook hebben we oog voor de fysieke veiligheid. Als u door de midden/bovenbouw ingang binnenkomt treft u bij de trap opgang de veiligheidsmonitor aan. Op dit certificaat wordt bijgehouden wanneer fysieke veiligheidsaspecten zoals noodverlichting, brandblussers, verwarmingsketels e.d. zijn gekeurd.

Samen met de kinderopvang in het gebouw hebben we een ontruimingsplan samengesteld. Dit ontruimingsplan wordt 1 maal per jaar geoefend. De week waarin de oefening plaats vindt wordt in ons infobulletin De Satelliet gepubliceerd. Ook het verloop van de ontruiming wordt gezamenlijk geëvalueerd. Het ontruimingsplan ligt ter inzage bij de directeur.