E-mail nieuwsbrief

Ongeveer eens per 4 tot 6 weken ontvangt u onze nieuwsbrief: “De Satelliet”. U ontvangt de Satelliet per mail. Hierin kunt u lezen hoe het op school gaat, welke activiteiten hebben plaatsgevonden en/of welke dingen wij gepland hebben, etc. Ook kunt u in De Satelliet lezen waarbij wij uw hulp nodig hebben.

Ook kunnen ouder(s)/verzorger(s) van de school de Leerpleinapp downloaden. Binnen deze besloten app vindt u nog meer nieuwtjes en bijvoorbeeld de jaarkalender. Indien u niet kunt inloggen in de app of geen accountgegevens heeft ontvangen, kunt u een email sturen naar kosmos@leerplein055.nl.