E-mail nieuwsbrief

Eens in de veertien dagen ontvangt u onze nieuwsbrief, de Satelliet. U ontvangt de Satelliet per mail. Hierin kunt u allerlei activiteiten en actuele berichten van school lezen. Heel belangrijk zijn bijvoorbeeld de aanvragen voor ouderhulp die vaak verschijnen in de nieuwsbrief, maar ook de mededelingen over uitstapjes, buitenschoolse lessen onder schooltijd en uitnodigingen voor deelname of bezoek aan activiteiten voor ouders.