Afnamedata Doorstroomtoets

Alle leerlingen van groep 8 maken de doorstroomtoets. Dit geldt voor leerlingen in het regulier onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Deze doorstroomtoets meet op objectieve, betrouwbare manier de vaardigheid van taal en rekenen (en gebruikt hiervoor het referentiekader taal en rekenen al uitgangspunt). En de school gebruikt de uitkomst van de toets om tot het best passende schooladvies voor een leerling te komen.

Leerlingen maken de doorstroomtoets in de eerste of tweede volle week van februari. In 2024 nemen scholen de digitale doorstroomtoets af tussen 29 januari en 18 februari. De papieren doorstroomtoets wordt afgenomen op 6 en 7 februari.

Wat betekent de uitkomst van de doorstroomtoets voor de leerling?
De uitkomst van de doorstroomtoets kan van invloed zijn op het schooladvies. Is de uitkomst van de doorstroomtoets lager dan het schooladvies, dan verandert het schooladvies van de school niet. Als uit de doorstroomtoets een hogere score komt dan verwacht, dan stelt de school het schooladvies bij.
De school kan nog van een bijstelling afzien. De school moet dan goed motiveren waarom zo’n bijstelling niet in het belang van de leerling is. Door van bijstellen de norm te maken, vergroten we de kans dat alle leerlingen evenveel profiteren van het toetsadvies.

Meer informatie over de doorstroomtoets vindt u hier: Naar het voortgezet onderwijs – Leerplein055