Schoolfotograaf

Elk jaar komt op onze school een schoolfotograaf om foto’s te maken van de groepen en individueel van de leerlingen. U bent uiteraard niet verplicht deze foto’s af te nemen. Ook is het nodig dat u toestemming geeft voor het maken van schoolfoto’s. Deze toestemming verschaft u eens per jaar middels het calamiteitenformulier. Op dit formulier geeft u jaarlijks toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal waarop uw kind duidelijk zichtbaar staat afgebeeld en geeft u toestemming voor het maken van foto’s door de schoolfotograaf.

We werken samen met www.nieuweschoolfoto.nl.

Op 14 september 2020 worden de nieuwe schoolfoto’s gemaakt.