Schoolfotograaf

Elk jaar komt de schoolfotograaf op onze school om foto’s te maken van de groepen en individueel van de leerlingen. U bent uiteraard niet verplicht deze foto’s af te nemen. Het is nodig dat u toestemming geeft voor het maken van schoolfoto’s. Deze toestemming geeft u eens per jaar door middel van het calamiteitenformulier. Op dit formulier geeft u ook jaarlijks toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal waarop uw kind duidelijk zichtbaar staat afgebeeld.

We werken samen met www.nieuweschoolfoto.nl.