Uitstroomcijfers, resultaten van het onderwijs

In deze afbeeldingen ziet u de eindopbrengsten en uitstroomgegevens van ons onderwijs over de afgelopen jaren.

De resultaten van de Eindtoets 2022:  

 De volgende tabel vergelijkt de scores van De Kosmos ( te zien in het midden) op 1F en 1S/2F niveau met het landelijk gemiddelde (links) en met de signaleringswaarde (rechts). De signaleringswaarde is relevant, dit is de score die verwacht mag worden in relatie tot de schoolweging.  

Geconcludeerd kan worden dat De Kosmos onder het landelijk gemiddelde scoort, maar boven de signaleringswaarde.  

Tot slot ziet u hieronder de schooladviezen van de afgelopen schooljaren: