Uitstroomcijfers, resultaten van het onderwijs

In deze afbeeldingen ziet u de eindopbrengsten en uitstroomgegevens van ons onderwijs over de afgelopen jaren.

De resultaten van de Eindtoets 2023:  

De volgende tabel vergelijkt de scores van De Kosmos ( te zien in het midden) op 1F en 1S/2F niveau met het landelijk gemiddelde (links) en met de signaleringswaarde (rechts). De signaleringswaarde is relevant, dit is de score die verwacht mag worden in relatie tot de schoolweging.  

Geconcludeerd kan worden dat De Kosmos onder het landelijk gemiddelde scoort, maar boven de signaleringswaarde op 1F. Voor 1S/2F geldt dat we net onder de signaleringswaarde scoren, maar nog wel boven de correctiewaarde. De correctiewaarden zijn opgesteld om rekening te houden met de ‘onzekerheidsmarge’ veroorzaakt door de effecten van de coronacrisis en de normeringsverschillen tussen de eindtoetsen

Tot slot ziet u hieronder de schooladviezen van de afgelopen schooljaren: