Uitstroomcijfers

In deze afbeeldingen ziet u de eindopbrengsten van ons onderwijs over de afgelopen jaren. In schooljaar 2018-2019 zijn de opbrengsten significant gestegen t.o.v. de twee voorgaande jaren, maar lag het nog wel 0.9 punt onder de ondergrens die is gesteld door de onderwijsinspectie. We werken daarom hard aan het duurzaam verbeteren van onze opbrengsten.