Uitstroomcijfers

In deze afbeeldingen ziet u de eindopbrengsten en uitstroomgegevens van ons onderwijs over de afgelopen jaren.
We werken hard aan het duurzaam verbeteren van onze opbrengsten.
In het schooljaar 2019-2020 is er geen Eindtoets afgenomen als gevolg van de Coronacrisis.