Intensieve taalklassen en Wereldschool

De Intensieve Taalklas (ITK) is een initiatief van de gemeente Apeldoorn in samenwerking met de drie grote besturen voor basisonderwijs in Apeldoorn, waaronder Leerplein055. De Intensieve Taalklassen zijn verbonden aan negen scholen in Apeldoorn. De leerlingen die deelnemen aan een taalklas krijgen gedurende een jaar intensieve aandacht gericht op de verbetering van de taalvaardigheid. Met de ouders is hierover overleg gevoerd.

Wereldschool de Vlinder

Wereldschool de Vlinder is een initiatief van de drie grote schoolbesturen in de gemeente Apeldoorn; PCBO Apeldoorn, Leerplein055 en de Veluwse Onderwijsgroep. Wereldschool de Vlinder -voorheen Eerste Opvangklassen Apeldoorn en Eerste Opvangklassen AZC- is dé school in de gemeente Apeldoorn waar alle nieuwkomers (statushouders, arbeidsmigranten en vluchtelingen vanuit het asielzoekerscentrum Apeldoorn en uit Oekraïne) in de basisschoolleeftijd hun eerste jaar onderwijs krijgen in een veilige omgeving met de focus op de Nederlandse taal en het Nederlandse onderwijssysteem. Na dat jaar stromen de leerlingen uit naar reguliere scholen in Apeldoorn of, als het om vluchtelingen gaat, naar een school in de gemeente waar zij een woning krijgen toegewezen.

Contactpersoon plaatsing nieuwkomers

Sanne van Milt
directeur Onderwijskansen

svanmilt@leerplein055.nl