Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft wettelijk verplicht een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat welke ondersteuning een basisschool aan leerlingen kan bieden. Het actuele schoolondersteuningsprofiel staat op onze website.

Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een korte typering van onze school;
  • de kwaliteit van onze basisondersteuning;
  • de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt;
  • de voorzieningen die onze school heeft om leerlingen extra ondersteuning te bieden;
  • de voorzieningen in de fysieke omgeving;
  • de samenwerkende ketenpartners;
  • belangrijke kengetallen van onze school.

Ondersteuningsplan De Kosmos – versie november 2020

Dit ondersteuningsplan is geschreven in november 2020 en laat zien hoe wij de ondersteuning aan alle leerlingen op onze school georganiseerd hebben. In 2021 zal hier een nieuw Schoolondersteuningsprofiel (het SOP)  van het Samenwerkingsverband aan worden toegevoegd.