Meldingen over kinderen (verwijsindex)

Sommige kinderen hebben even hulp nodig. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen leerkrachten, hulpverleners en instanties. De Verwijsindex Gelderland zorgt daarvoor. De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken.

Vaak gebeurt het dat verschillende hulpverlenende organisaties zich tegelijkertijd met een kind of jongere bezig houden, maar dit niet van elkaar weten. Daardoor kan het voorkomen dat professionals in de zorg en het onderwijs over te weinig informatie beschikken en deze informatie niet altijd met elkaar delen. In de verwijsindex wordt bij een melding alleen algemene persoonsgegevens opgeslagen zoals naam, adres, geslacht en geboortedatum. Inhoudelijke informatie over de problematiek of de diagnose wordt niet in de verwijsindex vermeld.

Vermelding in de verwijsindex?

Een vermelding in de verwijsindex gebeurt met kennisgeving aan de ouders en vanaf 12 jaar ook aan de jongere.
Daarnaast heb je:
  • recht op inzage in de geregistreerde gegevens;
  • recht op correctie van de gegevens;
  • recht op verzet.
Je kunt via de gemeente waar je woont gebruik maken van je rechten. Neem hiervoor contact op met je gemeente.