Ouders en school

Een school is niet alleen van en voor kinderen en leerkrachten. Ook ouders/verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden het belangrijk en we stellen het op prijs wanneer u als ouder betrokken bent bij wat uw kind doet en meemaakt op school. Deze betrokkenheid kan actief zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld lid worden van de Medezeggenschapsraad (de MR), De AC (activiteitencommissie), helpen bij allerlei (sport)activiteiten, als hulpouder bij de groepen assisteren enz.

Een heel mooi voorbeeld van de ouderbetrokkenheid en -hulp is onze schoolbibliotheek. Deze wordt volledig door ouders gerund. Zij onderhouden de boeken, schaffen nieuwe boeken aan en helpen bij het uitlenen.

Gesprekken en ouderavonden

Aan het begin van elk schooljaar kunt u kennismaken met de leerkracht van uw kind(eren), zo kunnen we het schooljaar prettig beginnen. In oktober/november volgt een eerste gespreksronde met ouders, het kind en de leerkracht. Dit gesprek is voornamelijk gericht op het welbevinden van het kind. Eventuele bijzonderheden in de leerontwikkeling zullen ook besproken worden.
Na uitreiking van het eerste rapport wordt u weer uitgenodigd om op school de ontwikkeling van uw kind(eren) te bespreken. Tijdens dit gesprek worden ook (cito)toetsresultaten besproken.
In de laatste periode, na het tweede rapport, wordt er een facultatieve ronde voor oudergesprekken georganiseerd. Op verzoek van u als ouder of van de leerkracht kan er voor de zomervakantie nog een gesprek over de ontwikkeling plaatsvinden.

Daarnaast streven we ernaar 1 x per jaar een algemene ouderavond te organiseren.