Ouders en school

Een school is niet alleen van en voor kinderen en leerkrachten. Ook ouders/verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden het belangrijk en we stellen het op prijs wanneer u als ouder betrokken bent bij wat uw kind doet en meemaakt op school. Deze betrokkenheid kan actief zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld lid worden van de Medezeggenschapsraad (de MR), De AC (activiteitencommissie), helpen bij allerlei (sport)activiteiten, als hulpouder bij de groepen assisteren enz.

Een heel mooi voorbeeld van de ouderbetrokkenheid en -hulp is onze schoolbibliotheek. Deze wordt volledig door ouders gerund. Zij onderhouden de boeken, schaffen nieuwe boeken aan en regelen het uitlenen via het computer uitleensysteem.

Gesprekken en ouderavonden

Aan het begin van elk schooljaar wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De leerkracht en de ouder wisselen informatie uit, op deze wijze kunnen we het schooljaar prettig beginnen.
Na uitreiking van het eerste rapport wordt u weer uitgenodigd om op school de ontwikkeling van uw kind(eren) te bespreken.
In de laatste periode wordt er een facultatieve ronde voor oudergesprekken georganiseerd. Op verzoek van u als ouder of van de leerkracht kan er voor de zomervakantie nog een gesprek over de ontwikkeling plaatsvinden.

Daarnaast streven we ernaar 1 x per jaar een algemene ouderavond te organiseren.