Pedagogisch klimaat

Het is belangrijk dat kinderen zich thuis voelen, een kind moet zich prettig en veilig voelen op school. Een kind moet met plezier naar school gaan. Het leren kan dan beter verlopen en de resultaten van dat leren zullen ook beter zijn. Rust en regelmaat horen ook bij onze school. Het bruist van het leven op zijn tijd, maar de kinderen moeten weten wat ze kunnen en mogen verwachten. Je veilig voelen, dit is mijn school, mijn plek.

Wij stellen eisen aan de kinderen. Eisen op het gebied van gedrag en resultaten. Bij een veilige omgeving horen ook duidelijke afspraken over allerlei eenvoudige zaken. Bijvoorbeeld: Hoe gedraag je je in de klas en op het plein, hoe los je ruzies op, enz. Die afspraken maken we met de kinderen in de groep. Ook het voorkomen van pesten heeft hierbij onze aandacht.

Op het gebied van gedrag wordt gekeken naar de wijze waarop we met elkaar omgaan. Als er tussen de kinderen onderling problemen voorkomen, krijgen de betrokkenen in eerste instantie de gelegenheid om dat zelf op te lossen. Deze onderlinge gesprekken leiden meestal tot een goede oplossing. Als dat niet lukt, zal de leerkracht sturend optreden.

Sociaal-emotionele vorming

Niet los te zien van het pedagogisch klimaat is de sociaal-emotionele vorming van een kind. Sociale en emotionele vorming omvat een grote diversiteit aan onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan de werkhouding van kinderen, het zelfbeeld van kinderen en speelplaatsgedrag. Om binnen de school op een goede manier te werken aan de sociale en emotionele vorming is het belangrijk als school/team, naast een methode, een visie te hebben van waaruit men kinderen gaat ondersteunen. Als team is het belangrijk vanuit een gezamenlijke visie te handelen. Wij vormen deze visie door regelmatig met elkaar over sociaal-emotionele vorming te spreken.

Klik hier voor meer informatie over de sociaal-emotionele vorming en de Kanjertraining