Pedagogisch klimaat

Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en daarnaast moet een kind zich prettig en veilig voelen op school. Pas dan kan het leren goed verlopen en zullen de resultaten van dat leren ook beter zijn. Rust en regelmaat horen ook bij onze school. Natuurlijk mag het gezellig zijn, maar de kinderen moeten weten wat ze kunnen en mogen verwachten. We hebben daarom duidelijke afspraken over hoe je binnen de school omgaat met elkaar, maar ook met materialen en met het gebouw. Bijvoorbeeld: Hoe gedraag je je in de klas en op het plein, hoe los je ruzies op, enz. Die afspraken maken we met de leerkrachten voor de hele school en met de kinderen voor in de groep. Ook het voorkomen van pesten heeft hierbij onze aandacht. Als er tussen de kinderen onderling problemen voorkomen, krijgen ze in eerste instantie de gelegenheid om dat zelf op te lossen. Deze onderlinge gesprekken leiden meestal tot een goede oplossing. Als dat niet lukt, zal de leerkracht helpen bij het zoeken naar een oplossing.

Sociaal-emotionele vorming

Niet los te zien van het pedagogisch klimaat is de sociaal-emotionele vorming van een kind. Sociale en emotionele vorming omvat een grote diversiteit aan onderwerpen, denk bijvoorbeeld aan de werkhouding van kinderen, het zelfbeeld van kinderen en de sociale omgang. Om binnen de school op een goede manier te werken aan de sociale en emotionele vorming is het belangrijk als school/team, naast een methode, een visie te hebben van waaruit we kinderen ondersteunen. Als team is het belangrijk vanuit een gezamenlijke visie te handelen. Wij vormen deze visie door regelmatig met elkaar over sociaal-emotionele vorming te spreken.

Klik hier voor meer informatie over de sociaal-emotionele vorming en de Kanjertraining