Sociaal-emotionele vorming – Kanjertraining

Op onze school werken we met de Kanjertraining. De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Leerkrachten, ouders en kinderen willen graag een veilige school waar kinderen zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale situaties.

Wat leren kinderen bij de Kanjertraining?

Bij de Kanjertraining horen verschillende lessen, opdrachten en werkvormen. De lessen sluiten aan bij vier doelen: elkaar beter leren kennen, samenwerken, elkaar vertrouwen en bewegen & concentratie. De oefeningen zijn erop gericht verbinding binnen een groep te vergroten waardoor een veilige sfeer kan ontstaan. Enkele voorbeelden van onderwerpen zijn: jezelf voorstellen, een compliment geven en ontvangen, grenzen aangeven en vriendschappen onderhouden.

De vier gedragstypen in de Kanjertraining

Kinderen gedragen zich verschillend in bepaalde situaties. De meeste kinderen zijn te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam, en op een leuke manier grappig of stoer. Maar het kan ook doorslaan. Dan gedragen kinderen zicht te meegaand uit angst; lachen elkaar uit, of doen vervelend stoer. Aan de jongste kinderen wordt het als volgt uitgelegd:

  • De tijger (witte pet) is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig en stoer. Zonder witte pet moet hij ervoor oppassen niet naïef te worden.
  • Het konijn (gele pet) gedraagt zich vriendelijk, netjes en inlevend. Zonder witte pet trekt hij zich terug en doet bang.
  • De aap (rode pet) gedraagt zich op een blijmoedige manier en heeft humor. Zonder witte pet gaat hij meelopen en slooft zich uit.
  • De vogel (zwarte pet) vertoont leiderschapsgedrag en durft initiatief te nemen. Zonder witte pet speelt hij de baas, zoekt hij ruzie en kan hij gaan pesten.

Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van petjes met de vier verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie voordoet hebben we een keuze om verschillend te reageren. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt noemen we dat binnen de Kanjertraining dat je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer.

Op verschillende plekken in de school én in elk lokaal hangen de vijf basisregels die horen bij de Kanjertraining: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, niemand speelt de baas, niemand lacht uit en niemand blijft zielig.

De Kanjerregels gelden voor iedereen die betrokken is bij de school.