Dit jaar onder de aandacht

Het schooljaar 2022-2023 staat in het teken van borgen en doorgroeien. 
De doelen waar we onder andere aan werken zijn: 

  • Nieuwe leesmethode groepen 4 t/m 8  verder implementeren, met aandacht voor woordenschat en begrijpend lezen.
  • Weektaken vernieuwen en oriënteren op een nieuw rapport.
  • Een passend aanbod voor alle kinderen optimaliseren, ook voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben.
  • Ouderbetrokkenheid.

Tijdens de studiedagen op het gebied van taal/lezen worden we begeleid door Brenda Kokje van bureau Meesterschap. Verder worden we gedurende het schooljaar begeleid door een onderwijsadviseur en coach Alfons Flik. Dit vinden we heel prettig. De betrokkenheid van het team is groot, we maken vorderingen in de leerresultaten, dit motiveert ons enorm om te blijven werken aan: 

  • Het didactisch handelen (hoe geven we les?) en zicht op ontwikkeling (hoe zorgen we voor een ononderbroken ontwikkeling voor ieder kind?) verder verbeteren. Hiervoor werken we als team intensief samen met onderwijsadviseur en een coach Alfons Flik. Dit schooljaar gaan we werken met een instructional leader binnen het team, zo zorgen we voor borging en doorgroeimogelijkheden. 
  • Werken met een korte-, middellange-, en lange cyclus. Wat hebben kinderen deze les/week geleerd? Wat hebben de leerlingen dit blok/thema geleerd? En wat hebben de leerlingen deze CITO periode geleerd? Door dit cyclisch te volgen en op een handige manier te noteren, kunnen we ons onderwijs beter afstemmen op ieder kind.
  • Werken met datateams. Toetsresultaten van kinderen (data) kun je gebruiken om als team het onderwijs te evalueren en te leren van en met elkaar. We gaan voortaan werken volgens deze methode tijdens vergaderingen, groepsbesprekingen en evaluaties.