Dit jaar onder de aandacht

Het schooljaar 2021-2022 staat in het teken van het laatste deel van het verbetertraject. 
De doelen waar we onder andere aan werken zijn: 

  • Nieuwe leesmethode groepen 4 t/m 8 implementeren en de schoolbibliotheek uitbreiden.
  • Weektaken vernieuwen en oriënteren op een nieuw rapport.
  • Een passend aanbod voor alle kinderen optimaliseren, ook voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben.

Vanuit de PO-Raad worden we ook komend jaar begeleid door mevrouw Van Rens. Alfons, de coach waarmee we samenwerken, blijft ook bij onze ontwikkelingen betrokken.  Tijdens de studiedagen in de eerste helft van het schooljaar zijn zij aanwezig. Dit vinden we heel prettig. 
De betrokkenheid van het team is groot, we maken vorderingen in de leerresultaten, dit motiveert ons enorm om te blijven werken aan: 

  • Het didactisch handelen (hoe geven we les?) en zicht op ontwikkeling (hoe zorgen we voor een ononderbroken ontwikkeling voor ieder kind?) verder verbeteren. Hiervoor werken we als team intensief samen met een onderwijsadviseur en een coach.
  • Werken met een korte-, middellange-, en lange cyclus. Wat hebben kinderen deze les/week geleerd? Wat hebben de leerlingen dit blok/thema geleerd? En wat hebben de leerlingen deze CITO periode geleerd? Door dit cyclisch te volgen en op een handige manier te noteren, kunnen we ons onderwijs beter afstemmen op ieder kind.
  • Werken met datateams. Toetsresultaten van kinderen (data) kun je gebruiken om als team het onderwijs te evalueren en te leren van en met elkaar. We gaan voortaan werken volgens deze methode tijdens vergaderingen, groepsbesprekingen en evaluaties.

In december volgt een nieuw onderzoek door de onderwijsinspectie.