Dit jaar onder de aandacht

Het schooljaar 2023-2024 staat in het teken van borgen en doorgroeien. 
De doelen waar we onder andere aan werken zijn: 

  • Het taal- en leesonderwijs voor alle kinderen verbeteren, met extra aandacht voor woordenschat, technisch- en begrijpend lezen.
  • Kennis opdoen over executieve functies; wat zijn executieve functies en hoe kunnen we dit onze leerlingen aanleren en welke functies kunnen we verstevigen?
  • Een passend aanbod voor alle kinderen optimaliseren, ook voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben.
  • Ouderbetrokkenheid.

Tijdens de studiedagen op het gebied van taal/lezen worden we begeleid door Brenda Kokje van bureau Meesterschap. De studiedagen over executieve functies worden verzorgd door ‘Zien in de klas’.

Het begeleidingstraject door onderwijsadviseur en coach Alfons Flik ronden we in het schooljaar 2023-2024 af. We hebben inmiddels een instructional leader binnen ons team. Dit vinden we heel prettig. De betrokkenheid van het team is groot, we maken vorderingen in de leerresultaten, dit motiveert ons enorm om te blijven werken aan: 

  • Het didactisch handelen (hoe geven we les?) en zicht op ontwikkeling (hoe zorgen we voor een ononderbroken ontwikkeling voor ieder kind?) verder verbeteren. 
  • Werken met een korte-, middellange-, en lange cyclus. Wat hebben kinderen deze les/week geleerd? Wat hebben de leerlingen dit blok/thema geleerd? En wat hebben de leerlingen deze CITO periode geleerd? Door dit cyclisch te volgen en op een handige manier te noteren, kunnen we ons onderwijs beter afstemmen op ieder kind.
  • Werken met datateams. Toetsresultaten van kinderen (data) kun je gebruiken om als team het onderwijs te evalueren en te leren van en met elkaar. We gaan voortaan werken volgens deze methode tijdens vergaderingen, groepsbesprekingen en evaluaties.