Actief Burgerschap

Burgerschapsonderwijs gaat over de basisnormen en -waarden van onze samenleving. We zien elke dag op elke Leerplein055-school wat openbaar onderwijs voor kinderen en ouders betekent. Het is de oefenplaats voor de democratische samenleving waar verschillende verhalen samen komen.

De (basis)school is dé uitgelezen plek om met die basisnormen en -waarden van onze samenleving te oefenen. Met ons openbaar onderwijs leggen we een stevige basis voor onze leerlingen om een actieve rol te kunnen spelen in de samenleving.

Wat ‘goed’ burgerschapsonderwijs is bepalen we zelf op basis van de idealen en wat de leerlingen nodig hebben. Dit resulteert in goed onderwijs met concrete leerdoelen, bijpassend aanbod en zicht op de resultaten.

Binnen het onderwijs op De Kosmos heeft actief burgerschap een belangrijke plek. Dit doen we onder andere tijdens de lessen Kanjertraining en activiteiten waarbij ingegaan wordt op de actualiteiten zoals bij kijken naar het jeugdjournaal en tijdens de lessen zaakvakonderwijs. We voeren met de kinderen regelmatig interactieve gesprekken over cultuur, religie, democratie en politiek.
De onderwerpen en afspraken liggen vastgelegd in ons onderwijsplan Kanjer- en Burgerschapsonderwijs.