Actief Burgerschap

Ons onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en op kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. De uitingen van leraren zijn in lijn met de democratische rechtstaat en ook ons onderwijsaanbod is afgestemd op de verschillende leerbehoeften van leerlingen.

In het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Het onderwijs:

  • gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving;
  • is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;
  • is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.

Binnen het onderwijs op De Kosmos heeft actief burgerschap een belangrijke plek. Dit doen we onder andere tijdens de lessen Kanjertraining en activiteiten waarbij ingegaan wordt op de actualiteiten zoals bij kijken naar het jeugdjournaal en tijdens de lessen zaakvakonderwijs. We voeren met de kinderen regelmatig interactieve gesprekken over cultuur, religie, democratie en politiek.
De onderwerpen en afspraken liggen vastgelegd in ons onderwijsplan Kanjer- en Burgerschapsonderwijs.