Methodes

Op onze school gebruiken we de volgende methodes:

 • Nederlandse taal methode: Taal Actief
 • Aanvankelijk lezen methode: Veilig Leren Lezen
 • Voortgezet technisch lezen methode: Lekker lezen
 • Rekenen en wiskunde methode: Alles telt
 • Schrijven methode: Pennenstreken
 • Engels methode: Take it Easy
 • Lichamelijke oefening methode: Planmatig bewegingsonderwijs
  gedeeltelijk gegeven door een vakleerkracht
 • Aardrijkskunde methode: Grenzeloos
 • Geschiedenis methode: Eigentijds
 • Natuur/Biologie/Techniek methode: Leefwereld
 • Sociaal Emotionele vorming methode: Kanjertraining
 • Muziek methode: Moet je doen
 • Handvaardigheid methode: Moet je doen
 • Tekenen methode: Moet je doen
 • Drama methode: Moet je doen