Methodes

Op onze school gebruiken we de volgende methodes:

 • Woordenschat kleuters: LOGO 3000
 • Totaalmethode kleuters: Schatkist
 • Nederlandse taal methode: Taal Actief
 • Aanvankelijk lezen methode: Veilig Leren Lezen
 • Voortgezet technisch lezen methode: Lekker lezen
 • Rekenen en wiskunde methode: Alles telt
 • Schrijven methode: Pennenstreken
 • Engels methode: Take it Easy
 • Lichamelijke oefening methode: Planmatig bewegingsonderwijs
  gedeeltelijk gegeven door een vakleerkracht
 • Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek: Wereldzaken, Tijdszaken, Natuurzaken
 • Sociaal Emotionele vorming methode: Kanjertraining
 • Muziek methode: Moet je doen
 • Handvaardigheid methode: Moet je doen
 • Tekenen methode: Moet je doen
 • Drama methode: Moet je doen