Methodes

Op onze school gebruiken we de volgende methodes:

 • Woordenschat kleuters: LOGO 3000
 • Totaalmethode kleuters: Kleuterplein
 • Nederlandse taal methode: Taal Actief
 • Aanvankelijk lezen methode: Veilig Leren Lezen (groep 3)
 • Voortgezet technisch lezen methode: Atlantis (groep 4 t/m 8)
 • Rekenen en wiskunde methode: Getal & Ruimte Junior
 • Schrijven methode: Pennenstreken
 • Engels methode: Take it Easy
 • Lichamelijke oefening methode: Leerlijn bewegingsonderwijs via Accres
 • Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek: Wereldzaken, Tijdzaken, Natuurzaken
 • Sociaal Emotionele vorming methode: Kanjertraining