Methodes

Op onze school gebruiken we de volgende methodes:

 • Woordenschat kleuters: LOGO 3000
 • Totaalmethode kleuters: Kleuterplein
 • Nederlandse taal methode: Taal Actief
 • Aanvankelijk lezen methode: Veilig Leren Lezen (versie 3.0 vanaf schooljaar 2019-2020)
 • Voortgezet technisch lezen methode: Lekker lezen
 • Rekenen en wiskunde methode: Getal en Ruimte (vanaf schooljaar 2019-2020)
 • Schrijven methode: Pennenstreken
 • Engels methode: Take it Easy
 • Lichamelijke oefening methode: Leerlijn bewegingsonderwijs via Accres (vanaf schooljaar 2019-2020)
 • Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek: Wereldzaken, Tijdszaken, Natuurzaken (vanaf schooljaar 2018-2019)
 • Sociaal Emotionele vorming methode: Kanjertraining
 • Muziek methode: Moet je doen
 • Handvaardigheid methode: Moet je doen
 • Tekenen methode: Moet je doen
 • Drama methode: Moet je doen