Missie en visie

DE KOSMOS: WAAR JE DE RUIMTE HEBT OM JEZELF TE ONTWIKKELEN

Bij ons op de Kosmos zie je zowel pedagogisch als didactisch een duidelijke doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. We hebben de groepen en leerlingen goed in beeld en passen ons handelen daarop aan. We laten leerlingen kennismaken met nieuwe vaardigheden, zodat zij hun eigen talenten kunnen gaan ontwikkelen. We stimuleren de leerlingen om samen te werken, leren hun verantwoordelijkheid te nemen en eigenaarschap te ontwikkelen. In samenwerking met leerlingen en ouders zorgen we voor een positief school- en groepsklimaat, met aandacht voor iedereen.

We zijn een sterk en positief team. We leren van en met elkaar en zijn samen verantwoordelijk voor de school. In onze communicatie naar leerlingen, ouders en elkaar zijn we open, eerlijk en duidelijk. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen.