Huiswerk

In de onderbouw is nog geen sprake van huiswerk. Wel adviseren wij u om thuis regelmatig met uw kind te lezen. Voorlezen of samen lezen kan een zeer positief effect hebben op de taalontwikkeling van het kind. Ook klokkijken is iets wat u thuis extra met uw kind kunt oefenen. Vanaf groep 4 is het verstandig om thuis extra te oefenen met de tafels.
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen huiswerk mee naar huis. Dit huiswerk bestaat in groep 5 en 6 uit spellingwoorden, samenvattingen van de zaakvakken en topografie. In groep 7 en 8 wordt dit uitgebreid met Engels en reken- of taalhuiswerk.