Jaarverslag

Het jaarverslag dat voor u ligt is ons verantwoordingsdocument over het schooljaar 2016-2017 aan ouders, leerlingen en alle anderen die bij onze school betrokken zijn. Het geeft een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen, opbrengsten en activiteiten van het afgelopen schooljaar. ​

Klik hier voor het jaarverslag schooljaar 2016-2017 

 

Half september 2018 verschijnt het jaarverslag over schooljaar 2017-2018.